Polaris Eiendom søker Økonomi- og finansdirektør

Polaris Eiendom søker Økonomi- og finansdirektør

Arbeidsgiver: Polaris Eiendom

Stillingstittel: Økonomi- og finansdirektør

Søknadsfrist: 21.08.2024


Spørsmål om stillingen?

 • Kontaktperson:Marius Tzatchev
 • Stillingstittel:Rådgiver Adecco Select
 • Mobil:47 32 51 81
 • Kontaktperson:Rolf Thorsen
 • Stillingstittel:CEO
 • Mobil:90 11 93 73


Polaris Eiendom søker Økonomi- og finansdirektør

Kan du bidra til vår videre vekstreise?

Polaris Eiendom søker Økonomi- og finansdirektør (CFO) til å spille en avgjørende rolle i ledelsen av selskapets økonomiske strategi, planlegging og bærekraftsarbeid. Vi er en ledende eiendomsaktør i Nord-Norge med 30 bygårder i Tromsø, Bodø, Narvik og Sortland, primært kontoreiendommer.

Vårt mål er å vokse betydelig i løpet av de neste årene, og vi trenger en CFO som kan støtte oss i denne vekstreisen. Vi søker en CFO som kan hjelpe oss med å designe og implementere finansieringsmodeller som støtter vår vekststrategi, samtidig som vi ivaretar effektiv økonomistyring og risikohåndtering. Denne rollen krever en dyp forståelse av eiendomsmarkedet, investeringsstrategier og risikostyring. Du evner å finne balanse mellom detaljorientert finansstyring og bred strategisk tenkning, med et klart fokus på å fremme selskapets økonomiske vekst og stabilitet.

Ansvarsområder:

 • Økonomisk og Finansiell Rapportering og Analyse: Utarbeide månedlige, kvartalsvise og årlige økonomiske og finansielle rapporter. Gi innsikt og analyser som støtter beslutningstaking for ledelse og styre. Utarbeide scenarier og analyser av lønnsomhet for selskap og eiere ifbm. akkvisisjon.
 • Budsjett og Prognoser: Ansvarlig for å utarbeide årlige budsjett og løpende finansielle prognoser. Overvåke og analysere avvik fra budsjett og iverksette nødvendige tiltak for å adressere disse.
 • Skatt og Compliance: Sikre at selskapet overholder alle gjeldende skattelover og forskrifter. Utvikle strategier for å optimalisere selskapets skatteposisjon.
 • Risikostyring: Identifisere og vurdere finansielle risikoer knyttet til eiendomsinvesteringer og markedssvingninger. Implementere risikoreduksjonsstrategier for å beskytte selskapets aktiva. Lede arbeidet med selskapets generelle risikoarbeid.
 • Finansiell Strategi og Planlegging: Utforme og implementere langsiktige økonomiske strategier som støtter selskapets overordnede mål. Dette inkluderer kapitalforvaltning, investeringsstrategier og planlegging for vekst.
 • Kapitalinnhenting og Finansiering: Sikre nødvendig kapital for investeringer og drift gjennom låneopptak, egenkapitalfinansiering eller andre finansielle instrumenter. Forhandle med banker, investorer og andre finansielle institusjoner, i tett samarbeid med CEO.
 • Operasjonell Ledelse: Overvåke og forbedre de økonomiske prosessene og systemene for å sikre effektivitet og nøyaktighet. Lede og utvikle økonomiavdelingen generelt og regnskapsfunksjonen spesielt.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i økonomi, finans, regnskap eller tilsvarende.
 • Solid erfaring fra økonomi- og/eller finansledelse, helst innen eiendomsbransjen.
 • Sterk forståelse av økonomisk og finansiell rapportering, skattelovgivning og risikostyring.
 • Gjerne erfaring fra ledelse av regnskapsfunksjoner. Bank- og/eller revisjonsbakgrunn er også høyst relevant.
 • Erfaring med kapitalinnhenting og forhandling med finansielle institusjoner og egenkapitalaktører.
 • Utmerkede lederegenskaper og evnen til å jobbe strategisk og operativt.
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.

Personlige Egenskaper:

 • Strategisk tenkning med evne til å se helheten og planlegge for fremtiden.
 • Besluttsom og i stand til å håndtere usikkerhet og komplekse beslutninger.
 • Sterk etisk standard og integritet.
 • Evne til å lede og motivere team.
 • Utmerket problemløsningsferdighet og innovativ tilnærming til utfordringer.

Vi tilbyr:

 • En nøkkelrolle hos en eiendomsaktør som utelukkende operere med Nord-Norge som nedslagsfelt.
 • Delta i en ambisøs vekstplan og utvikle Nord-Norges største eiendomsportefølje.
 • Bransjens dyktigste ansatte på laget.
 • Gode vilkår og ordninger for rett kandidat.

Aktuelle kontorsted kan være Tromsø, Bodø eller Narvik.  

Kontakt selskapets rådgiver ved Marius Tzatchev fra Adecco Select M: 47 32 51 81 eller CEO Rolf Thorsen M: 90 11 93 73 for spørsmål. Søk snarest og senest innen 21.August.

Om arbeidsgiveren

Polaris Eiendom skal bidra til å utvikle nord-norske bysentra til å bli Norges mest attraktive. Vi skal, i samarbeid med lokale krefter, tilby våre leietagere og lokalsamfunnene Norges mest bærekraftige og attraktive bygninger og byrom. Vår utvikling skal baseres på – og være en forsterker av den lokale identitet. Vår identiet gjenspeiles i våre verdier Ambisiøs, Ansvarlig og Nær. Les mer om oss her: https://polariseiendom.no