Personvernombud

Personvernombud

Arbeidsgiver: Olav Thon Gruppen

Stillingstittel: Personvernombud

Søknadsfrist: 07.10.2019


Spørsmål om stillingen?

HMS-sjef Konsern Merete K.A. Wigernes


Personvernombud

Personvernombudet har en rådgivende og kontrollerende funksjon etter personvernforordningen. Personvernombudet skal bidra til at Olav Thon Gruppen ivaretar personverninteressene til blant annet ansatte, kunder, gjester og leietakere ved å informere og gi råd om behandling av personopplysninger. Ombudet er kontaktpunkt for enkeltpersoner som har spørsmål om konsernets behandling av deres personopplysninger og om hvordan de kan få oppfylt sine rettigheter etter personvernregelverket. Ombudets funksjon dekker alle konsernets virksomheter.  

Personvernombudet tilhører organisatorisk HMS-Avdelingen og rapporterer til HMS-sjef Konsern. HMS-Avdelingen er en del av HR Konsern i Olav Thon Gruppen, og har fagansvar for helse, miljø, sikkerhet, brann, bærekraft/samfunnsansvar og personvern.

Omfanget av ombudets rolle vurderes jevnlig og andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Informasjon, rådgivning og veiledning av problemstillinger som omhandler personvern. For ansatte så vel som for registrerte.
 • Opplæring og kursende aktiviteter for å øke bevissthet og kunnskap blant ansatte i konsernet.
 • Bistå i utvikling og vedlikehold av styringssystemet for personvern.
 • Gjennomføre periodisk tilsyn/revisjon for å sikre at styringssystemet etterleves.
 • Gi råd om vurderinger og kontrollere gjennomføringen av behandlingsaktiviteter og personvernkonsekvenser.
 • Samarbeide med og være kontaktpunkt for tilsynsmyndighetene.
 • Overvåke overholdelsen av personvernlovgivningen og konsernets rutiner for behandling av personopplysninger.

Kvalifikasjoner:

 • Du har minimum bachelorgrad i rettsvitenskap, men med fordel mastergrad. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Fordel med erfaring fra rollen som personvernombud eller arbeid knyttet til personvern.
 • God kjennskap til GDPR og Personopplysningsloven.
 • Gode IT-kunnskaper og forståelse for informasjonssikkerhet.
 • God evne til å uttrykke og formulere deg skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som er selvstendig, systematisk og har god orden.
 • Du er god til å skape godt samarbeidsklima.
 • Du er lojal til beslutninger og leverer innen gitte frister.
 • Du forstår raskt komplekse spørsmål og problemstillinger.
 • Du har høy integritet og har en evne til å gjøre gode etiske vurderinger.
 • Du har stor arbeidskapasitet, er løsningsorientert og flink til å håndtere en tidvis hektisk hverdag.

Hva du kan forvente av oss:

Dette er en spennende og utfordrende stilling, i et hyggelig og hektisk arbeidsmiljø. Som en del av Olav Thon Stiftelsen jobber vi for en langsiktig og bærekraftig utvikling av organisasjonen, som gjør oss til en trygg og god arbeidsplass. Vi er en stor organisasjon ledende innen både hotell og eiendom, og kan derfor tilby gode karrieremuligheter både nasjonalt og internasjonalt. I Olav Thon Gruppen har vi fokus på intern rekruttering, og det finnes mange muligheter for deg som ønsker en videre karriere. Videreutvikling av våre medarbeidere er også viktig for oss. I Olav Thon Gruppen kan du få muligheten til videreutvikling gjennom opplæring og kurs på flere nivåer. Vi kan tilby et interessant og godt arbeidsmiljø i hyggelige omgivelser.

Søknadsfrist: 07.10.2019. Merk at søknader behandles fortløpende.

Oppstart: snarest

Spørsmål til stillingen kan rettes til HMS-sjef Konsern Merete Alfstad Wigernes, 92697713.

 

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema, som du finner på denne siden. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.

Olav Thon Gruppen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.