Parksjef

Parksjef

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen

Stillingstittel: Parksjef

Søknadsfrist: 30.09.2019


Spørsmål om stillingen?

 • HABBERSTAD Partner/seniorrådgiver Jan Egil Myhre – 908 92 522


Parksjef

Som parksjef ved UiO vil du få ansvar for store og varierte parker. Du vil lede en seksjon med 11 fast ansatte og ca. 2 årsverk sesonghjelp. Seksjonens ansatte har god kompetanse med stor bredde, både skjøtselsgartnere, anleggsgartnere og trepleiere. Parkseksjonen har en moderne maskinpark, robotklippere, plankart for parkarealene og pilotprosjekt på værdatastyring av vanningsanleggene og bruk av digitale verktøy. Parkarealene er varierte og er en blanding av gamle og nye. Universitetshagen i Sentrum er fredet, og store arealer på Blindern er underlagt vern. Det er utarbeidet forvaltningsplaner for alle vernede parkarealer.Parkseksjonens motto er «Inspirere til kunnskap» og målet er at parkene skal framstå frodige, velstelte og være brukervennlige. Samtidig vektlegges en moderne, miljøvennlig og kostnadseffektiv drift. UiO har store parker som er en sentral brikke i miljøarbeidet. Spesielle fokusområder er klima- og miljøvennlig parkdrift og et rasjonelt driftsopplegg.Som parksjef har du personalansvar for Parkseksjonens 11 medarbeidere. Parksjefen rapporterer til direktør for drift og vedlikehold og inngår i dennes ledergruppe.
Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle parkseksjonen
 • Resultatansvar for parkseksjonen, herunder økonomi, personal, HMS og innkjøpsansvar
 • Ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av park- og utearealene
 • Ivareta og utvikle effektiv drift, rasjonelle rutiner og bruk av digitale verktøy
 • Være fagressurs og beskrive krav for parker i Statsbyggprosjekter for å oppfylle målene i masterplanen, sikre bærekraftige valg og driftstekniske gode løsninger og plantevalg
 • Lede større og mindre prosjekt i parkene gjennom planlegging og gjennomføring
 • Utvikle parkene for å legge til rette for levende campus med en grønn samfunnstrend, aktivitet og opplevelse
 • Lede arbeidet med å tilpasse parkene og parkdriften til et klima i endring, med ansvar for at målene for utearealene i UiOs miljø- og klimastrategi oppnås

Kvalifikasjonskrav

 • Master i plantevitenskap, grøntmiljø, landskapsarkitektur eller annen relevant utdanning på masternivå. Realkompetanse med relevans for oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Relevant ledererfaring
 • Bred kunnskapsbase innen grøntanlegg

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Prosjektledererfaring fra relevante prosjekt for uteanlegg/parkområder enten fra entreprenør- eller byggherresiden
 • Relevant arbeidserfaring fra parkforvaltning
 • Tidligere erfaring med oppfølging av større prosjekter
 • Erfaring fra arbeid med kulturhistoriske/fredede områder

Personlige egenskaperVi søker en engasjert, samlende og tydelig leder med gode evner til å motivere andre. Du er vitebegjærlig og løsningsorientert, samtidig som du må se verdien i å samarbeide med andre for å oppnå gode resultater. Vi ser etter en leder som er utviklings- og løsningsorientert, med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Det kreves god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig.
Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i moderne lokaler sentralt på Blindern
 • Stillingen lønnes i SKO 1211 Seksjonssjef i lønnsspennet kr 741 300 – 813 400 (ltr. 77-80) pr. år, avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via UiOs rekrutteringssystem Jobbnorge, søk her.

Andre opplysningerAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

KontaktinformasjonInteresserte kan ta uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522, eller med underdirektør Åke Appelqvist, tlf. 975 29 236.

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 119.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter Rom for et fremragende, grønt universitet ? og kunnskapsbyen Oslo , ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.