Parksjef – UiO Eiendomsavdelingen

Parksjef – UiO Eiendomsavdelingen

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Parksjef - UiO Eiendomsavdelingen

Søknadsfrist: 29.08.2022


Spørsmål om stillingen?

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgiver i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Atle Strande, tlf. 908 92 054, alternativt med underdirektør Åke Appelqvist ved UiO Eiendomsavdelingen, tlf. 975 29 236.


Parksjef – UiO Eiendomsavdelingen

Som parksjef ved UiO vil du få ansvar for store og varierte parker. Du vil lede en seksjon med 11 fast ansatte og ca. 2 årsverk sesonghjelp. Seksjonens ansatte har god kompetanse med stor bredde, både skjøtselsgartnere, anleggsgartnere og trepleiere. Parkseksjonen har en moderne maskinpark, robotklippere, plankart for parkarealene og pilotprosjekt på værdatastyring av vanningsanleggene og bruk av digitale verktøy.

Parkarealene er varierte og er en blanding av gamle og nye. Universitetshagen i Sentrum er fredet, og store arealer på Blindern er underlagt vern. Det er utarbeidet forvaltningsplaner for alle vernede parkarealer

Parkseksjonens motto er Inspirere til kunnskap og målet er at parkene skal framstå frodige, velstelte og være brukervennlige. Samtidig vektlegges en moderne, miljøvennlig og kostnadseffektiv drift. UiO har store parker som er en sentral brikke i miljøarbeidet.

Som parksjef har du personalansvar for Parkseksjonens 11 medarbeidere. Parksjefen rapporterer til direktør for drift og vedlikehold og inngår i dennes ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle parkseksjonen
 • Resultatansvar for parkseksjonen, herunder økonomi, personal, HMS og innkjøpsansvar
 • Ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av park- og utearealene
 • Ivareta og utvikle effektiv drift, rasjonelle rutiner og bruk av digitale verktøy
 • Være fagressurs og beskrive krav for parker i Statsbyggprosjekter for å oppfylle målene i masterplanen, sikre bærekraftige valg og driftstekniske gode løsninger og plantevalg
 • Lede større og mindre prosjekt i parkene gjennom planlegging og gjennomføring
 • Utvikle parkene for å legge til rette for levende campus med en grønn samfunnstrend, aktivitet og opplevelse
 • Lede arbeidet med å tilpasse parkene og parkdriften til et klima i endring, med ansvar for at målene for utearealene i UiOs miljø- og klimastrategi oppnås

Kvalifikasjonskrav 

 • Master i plantevitenskap, grøntmiljø, landskapsarkitektur eller annen relevant utdanning på masternivå. Realkompetanse med relevans for oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Relevant ledererfaring
 • Bred kunnskapsbase innen grøntanlegg.

Det er videre ønskelig med:

 • Prosjektledererfaring fra relevante prosjekt for uteanlegg/parkområder enten fra entreprenør- eller byggherresiden
 • Relevant arbeidserfaring fra parkforvaltning
 • Erfaring med oppfølging av større prosjekter
 • Erfaring fra arbeid med kulturhistoriske/fredede områder

Personlige egenskaper

Til stillingen som parksjef søker vi en leder som identifiserer seg med EAs verdier og ser derfor etter en engasjert leder som søker kunnskap, er serviceinnstilt og fremmer et aktivt, samlende og respektfullt arbeidsmiljø. EA verdsetter tydelig lederskap og søker videre en samlende og tydelig leder med gode evner til å motivere andre og en leder som er utviklings- og løsningsorientert, med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Det kreves god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i moderne lokaler på Blindern
 • Stillingen lønnes i SKO 1211 Seksjonssjef i lønnsspennet kr 776 900 – 873 400 (ltr. 78-82) pr. år, avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.