Operativ og forretningsorientert økonom

Operativ og forretningsorientert økonom

Arbeidsgiver: Höegh Eiendom

Stillingstittel: Operativ og forretningsorientert økonom

Søknadsfrist:


Spørsmål om stillingen?

COMPASS HRG – Partner Johnny Aastad

  • 909 80 198


Operativ og forretningsorientert økonom

Höegh Eiendom søker en controller som vil inngå i økonomi- og finansavdelingen med totalt 7 medarbeidere og rapportere til økonomidirektør. Regnskapsførsel for konsernet er outsourcet og utføres av et samlokalisert selskap.
Arbeidsoppgaver vil bl.a. være:

  • Oppfølging av prosjektregnskap for egen portefølje med nærings- og boligprosjekter
  • Oppfølging av driftsregnskap overfor våre eiendomsforvaltere
  • Utarbeidelse av budsjetter, prognoser, rapporter etc
  • Utarbeidelse av konsernregnskap, rapporter og presentasjoner
  • På litt sikt kunne være selskapets fagperson innen IFRS
  • Rådgiver for porteføljedirektør, eiendomsforvalter og prosjektledere innen økonomi
  • Videreutvikling av vårt internkontrollsystem
  • Andre oppgaver innen økonomifunksjonen.

Du er utdannet siviløkonom eller tilsvarende, har minimum tre års erfaring og gjerne kjennskap til eiendomsbransjen og prosjektregnskap.
Du har gode kunnskaper om MVA (en fordel med kunnskaper om særreglene for eiendom), gode ferdigheter i Excel og du har interesse for BI-systemer.
Vi søker en analytisk, initiativrik og strukturert controller med god formuleringsevne.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt eiendomsmiljø. Höegh Eiendom gir stort spillerom for medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar.

Arbeidssted vil være Moss og Oslo.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Johnny Aastad hos Compass Human Resources, tlf. 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Skriftlig søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

Om arbeidsgiveren

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomskonsern som fokuserer på investering i og forvaltning/utvikling av attraktivt beliggende eiendommer i Norge. Selskapet eier gjennom hel- og deleide datterselskaper ca. 500.000 kvm bebygd eiendom med en årlig leieverdi på ca. MNOK 400. I tillegg besitter selskapet en rekke større tomteområder for utvikling i bl.a. Oslo, Moss, Rygge og Ski. Selskapet har 25 ansatte på hovedkontoret i Parkveien 55 i Oslo, samt 25 ansatte ute på de ulike eiendommene. Höegh Eiendom står foran en utvikling av over 800 mål med ubebygde tomter de kommende årene – en investering på ca. 10-15 mrd. Det skal bygges eiendommer innenfor blant annet handel, logistikk, kontor og bolig. www.hoegheiendom.no