Områdeleder eiendomsdrift – driftsområde Gaustad

Områdeleder eiendomsdrift – driftsområde Gaustad

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen

Stillingstittel: Områdeleder eiendomsdrift - driftsområde Gaustad

Søknadsfrist: 22.02.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Jan Egil Myhre
Stillingstittel
Rekrutterer
Telefon
908 92 522
Kontaktperson
Atle Strande
Stillingstittel
Rekrutterer
Telefon
908 92 054


Områdeleder eiendomsdrift – driftsområde Gaustad

Som områdeleder er du ansvarlig for teknisk drift, intern kontroll, mindre vedlikeholdsarbeider og brukertjenester innenfor en definert del av eiendomsmassen. Det innebærer grensesnitt mot fakultetene, øvrig organisasjon og ulike leverandører. Du vil lede en enhet med 12 årsverk, hvor evnen til å kombinere ledelse og operativ bygningsdrift blir viktig for å trives og lykkes.

Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold. Som områdeleder får du rik anledning til å påvirke egen hverdag og bidra til utvikling, både av eget område og seksjonen som helhet. Stillingen inngår i seksjon for bygningsdrifts ledergruppe og rapporterer til seksjonssjef bygningsdrift.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse, drift og kompetanseutvikling av egen enhet
 • Personal- og budsjettansvar
 • Planlegge, gjennomføre og rapportere driftstiltak og intern kontroll i egen enhet, deriblant energi- og miljøtiltak
 • Utvikle den tekniske driften innen ansvarsområdet
 • Utvikle godt samarbeid med brukerne
 • Beskrive krav og innhente tilbud for mindre vedlikeholdstiltak

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Ingeniørutdanning er ønskelig. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Relevant ledererfaring med personalansvar, gjerne fra bygg/anlegg eller eiendomsdrift
 • Brannvernkompetanse tilstrekkelig for å kunne utøve brannvernlederrollen
 • God IT-forståelse og erfaring med FDV-system, SD-anlegg og andre IKT-systemer for eiendomsdrift
 • Erfaring med økonomistyring og offentlige anskaffelser er en fordel
 • Erfaring med prosjektstyring er en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklingsorientert leder med beslutningskraft og gjennomføringsevne, som er trygg i lederrollen og evner å fremstå tillitvekkende i samspillet med mennesker. Det er viktig at du er synlig og tydelig, samtidig som du har en lyttende og involverende lederstil. Din arbeidsform preges av systematikk og ryddighet, parallelt med at du er løsningsorientert og fleksibel. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling, samt deltakelse i lederutviklingsprogram
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som SKO 1407 Avdelingsleder i spennet kr 689 600 – 752 800 (ltr. 73-77), avhengig av kompetanse og erfaring