Områdeleder bygningsdrift

Områdeleder bygningsdrift

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Områdeleder bygningsdrift

Søknadsfrist: 08.03.2021


Spørsmål om stillingen?

Rekrutterer Jan Egil Myhre 908 92 522


Områdeleder bygningsdrift

Om stillingen

Eiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. Innen bygningsdrift har vi utarbeidet tjenestebeskrivelser der omfanget av vår leveranse og vårt servicenivå er godt beskrevet, og vi spesialiserer vårt driftspersonell innen enten teknisk bygningsdrift eller brukertjenester. Vi bruker FDV-system for innmelding og oppfølging av alle brukerhenvendelser, internkontroll av eiendommene og periodiske vedlikeholdsplaner. Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold.Seksjon Bygningsdrift organiseres i fem geografiske driftsområder med ansvar for en definert eiendomsportefølje, i tillegg til Brukerserviceavdelingen som har ansvar for oppfølging av avtalte leveranser og tjenester mellom bruker og EA i samtlige bygg.

Driftsområde Nedre omfatter 154 000 m2 bygningsmasse lokalisert på nedre Blindern. Det vil i årene fremover bli mye rehabiliteringsarbeid i området etter hvert som Livsvitenskapsbygget tas i bruk.

Vi søker en engasjert avdelingsleder til Bygningsdrift Nedre. Hovedansvaret ditt blir å lede, organisere og utvikle arbeidet i enheten. Vi søker deg som er positiv og som liker å motivere og lede andre slik at vi sammen oppnår gode resultater.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ og faglig ledelse av enheten med personal- og budsjettansvar
 • Utviklings- og koordineringsansvar
 • Utvikle godt samarbeid med brukerne
 • Kvalitetssikring av oppgaveutførelse
 • Overordnet prosjektansvar for området
 • Planlegge, gjennomføre og rapportere for alle driftstiltak og internkontroll i egen enhet, deriblant energi- og miljøtiltak
 • Beskrive krav og innhente tilbud for mindre vedlikeholdstiltak
 • Øvrige oppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Søkere med byggteknisk kompetanse vil bli foretrukket.
 • Realkompetanse med særskilt relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Det kreves relevant ledererfaring med personalansvar, fortrinnsvis fra eiendomsdrift/ eiendomsvirksomhet.
 • God IT-forståelse og erfaring med FDV-system og andre IKT-systemer for eiendomsdrift forutsettes
 • Erfaring med økonomistyring er et krav, erfaring med offentlige anskaffelser vil bli vektlagt
 • Brannvernkompetanse tilstrekkelig for å kunne utøve brannvernlederrollen vil bli vektlagt
 • Innsikt i og erfaring fra eiendomsdrift og vedlikehold vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Vi søker en erfaren og tydelig leder til vårt driftsområde. Vi vektlegger at du er en gjennomfører med høy arbeidskapasitet og som gjør klare prioriteringer. Som leder har du videre en strukturert og systematisk arbeidsform, er utviklingsorientert og har evne til å motivere dine medarbeidere. Samhandling er viktig for deg, og du jobber godt på tvers av fagmiljøer. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Et godt og uformelt arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling, samt deltakelse i lederutviklingsprogram
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger, stilling i en IA-bedrift, god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som avdelingsleder SKO 1407 i lønnsspenn fra kr. 682.000 til kr. 726.400, avhengig av kompetanse og erfaring

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vi ber om at vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) vedlegges

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge – søk her.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Habberstad Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522, eller seksjonsleder bygningsdrift Steffen Hellesøe, tlf. 958 41 237.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter Rom for et fremragende, grønt universitet og kunnskapsbyen Oslo , ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse.