Økonomisjef

Økonomisjef

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Økonomisjef

Søknadsfrist: 13.06.2020


Spørsmål om stillingen?

 • HR-sjef/fung. stabsdirektør Torborg Storaas, tlf: 40 87 30 66


Økonomisjef

Økonomisjef innen eiendomsvirksomhet

Om stillingen

Som økonomisjef i Eiendomsavdelingen (EA), spiller du en sentral rolle i videreutvikling av avdelingens virksomhets- og økonomistyring og for lokal implementering av UiOs nye økonomisystem. EA er i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte. Eiendomsavdelingen forvalter et budsjett på om lag en mrd. kroner, og god økonomistyring er svært viktig.

EA deltar aktivt i UiOs satsing på administrativ forbedring og digitalisering. Vi har fokus å gjøre gode lønnsomhetsanalyser og økonomiske analyser knyttet til eiendom som grunnlag for våre beslutninger. Sentralt i dette arbeidet er godt plan-, budsjett- og oppfølgingsarbeid i underavdelingene. Vår økonomisjef en er en viktig både rådgiver og premissleverandør i dette arbeidet.Eiendomsvirksomhetens behov knyttet til budsjettering, regnskapsføring og rapportering skiller seg i stor grad fra UiOs øvrige virksomhet. Forståelse av perspektiver og behov er derfor viktig i arbeidet med å tilrettelegge for, implementere og videreutvikle økonomisystemet i EA. I denne rollen skal du bidra til at Økonomigruppen er en tydelig og faglig sterk rådgiver og støtte for lederne i EA.Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. Økonomigruppen består av fire medarbeidere, inkludert leder. Stillingen rapporterer til assisterende eiendomsdirektør som leder Forvaltning og stab.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle egen enhet
 • Lede planlegging og gjennomføring av budsjettprosess, prognoseoppdatering, rapportering og internkontroll
 • Være rådgiver for og gi støtte til ledere i deres økonomiarbeid
 • Lede tilrettelegging og implementering av økonomisystemet for EA
 • Initiere og gjennomføre økonomiske analyser som støtter opp under EAs og UiOs strategiske arbeid på eiendomssiden
 • Lede utvikling, oppdatering og opplæring i økonomiprosesser og -rutiner

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Det kreves relevant og bred arbeidserfaring innen økonomiområdet, erfaring fra økonomistyring og økonomiske analyser vil vektlegges.
 • Det kreves noe ledererfaring
 • Det kreves høy digital kompetanse og erfaring med prosessforbedringsarbeid knyttet til ERP-systemer
 • Det er en fordel med kompetanse om/erfaring med forvaltning av IT-systemer
 • Erfaring fra eiendomsvirksomhet eller universitets- og høyskolesektoren er en fordel

Personlige egenskaper

 • Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser.
 • Du har en lyttende og involverende lederstil, samtidig som du er tydelig.
 • Du evner å formidle økonomiske temaer på en forståelig måte.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen lønnes i SKO 1407 Avdelingsleder i lønnsspenn mellom kr 765.100 – 860.300 (ltr. 78-82) pr. år avhengig av kompetanse/erfaring.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift (http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/)vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo , ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab