Økonomirådgiver

Økonomirådgiver

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Økonomirådgiver

Søknadsfrist: 12.04.2021


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Kristin Fagerhaug
Stillingstittel
Kommunalsjef Eiendom
Telefon
928 93 324
Kontaktperson
Elin Hagen Jacobsen
Stillingstittel
Avd.Leder / Økonomiansvarlig
Telefon
962 31 122


Økonomirådgiver

Ønsker du en interessant og utfordrende økonomirådgiverstilling som er sentral i kommunens eiendomsvirksomhet? Har du interesse for kontroll og oppfølging av driftsbudsjett, og trives i et hektisk miljø med stor grad av utvikling? Om du i tillegg har gode samarbeidsevner, kan du være den rette økonomirådgiver for oss!

Bærum kommune Eiendom har ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse, og vi er ca. 275 ansatte. Vi forvalter nær 1 mill. kvm lokaler, ca. 2300 boliger og ca. 2700 tomter.

Eiendom er organisert i åtte tjenesteområder under kommunalsjef Eiendom: Eiendomsforvaltning, Bolig, Eiendomsdrift, Renhold, Byggherre (prosjektvirksomheten), Byggkompetanse & Utvikling, Kunnskapssenteret og Grunneiendom. Økonomirådgiver har ansvar for oppfølging av driftsbudsjettet for Eiendom, ca. 1 mrd.

Ønsker du en kort prat om stillingen, kan du gjerne kontakte avdelingsleder Elin Hagen Jacobsen 962 31 122 eller kommunalsjef Eiendom Kristin Fagerhaug  928 93 324.

For å få vite mer om Eiendom i Bærum kommune: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune

Bli med og sett spor!  

Arbeidsoppgaver

For å sikre god økonomi- og virksomhetsstyring har Eiendom en økonomiansvarlig, tre prosjektstyrere, en prosjektøkonom og en økonomirådgiver. De er ansvarlig for økonomifaglig støtte og rådgivning til kommunalsjef og tjenesteledere. Økonomi-teamet har sammen med kommunalsjef Eiendom og tjenesteledere ansvar for økonomistyring og budsjettering for Eiendom.

En viktig oppgave for økonomirådgiveren er å tilrettelegge for gode rutiner, arbeidsprosesser og beslutningsgrunnlag, som samlet sett sikrer god økonomistyring i Eiendom.

 • Du er ansvarlig for å koordinere og kvalitetssikre økonomirapportering for driftsregnskapet til Bærum kommune Eiendom
 • Du skal bistå i virksomhetsstyringen ved å levere styringsdata og nøkkeltall, analysere relevant styringsinformasjon (økonomiske analyser) og rapportere økonomi til tjenesteledere samt kommunalsjef Eiendom
 • Du bidrar til kompetanseoverføring og opplæring
 • Du vil ha ansvar for å videreutvikle og vedlikeholde budsjetterings- og prognosearbeid, samt delta i annet utviklingsarbeid
 • Det forventes at du aktivt fremskaffer og tar i bruk styringsinformasjon for å identifisere forbedringsområder og utviklingsmuligheter innen tjenesteområdene
 • Ansvar for forberedelse og presentasjon av virksomhetsrapportering til Eiendom ledergruppe månedlig
 • Du bidrar i prosjekter og ad hoc-oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig økonomisk universitet- eller høgskoleutdanning
 • God virksomhet- og samfunnsforståelse
 • God kunnskap om offentlig forvaltning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med relevant erfaring fra økonomistyring og analysearbeid
 • Ønskelig med erfaring fra eiendomsbransjen
 • Relevant erfaring med virksomhetsstyring, kontinuerlig utvikling og økonomiprosesser
 • Meget gode kunnskaper i Excel, Word, PowerPoint
 • Erfaring i bruk av økonomi-, regnskap- og fakturasystemer

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Strukturert
 • Analytiske ferdigheter
 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Strategisk og helhetlig tilnærming til problemløsning
 • Engasjement, ansvarsbevisst og høy servicegrad

Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å utvikle deg personlig i en innovativ organisasjon med stort samfunnsansvar (en av Norges største eiendomsvirksomheter)
 • Spennende arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • En organisasjon i utvikling, som også omfatter stadig endring i bruk av ny teknologi og digitalisering
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Sandvika sentrum med godt kollektivtransporttilbud og sykkelparkering innendørs. Vi flytter til Kommunegården i 2023.
 • El-bilpool og elsykler
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig tjenestepensjonsordning. Hos Bærum kommunale pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger mm.
 • Gode muligheter for videreutdanning (Kompetanseutviklingsstipend), fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag)