Økonomiansvarlig (avdelingsleder)

Økonomiansvarlig (avdelingsleder)

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Økonomiansvarlig (avdelingsleder)

Søknadsfrist: 21.01.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Petter N Haug Sandbu


Økonomiansvarlig (avdelingsleder)

Ønsker du en interessant og krevende stilling som er sentral i kommunens eiendomsvirksomhet og hvor du er fast deltager i enhetssjefens ledergruppe? Du vil få lederansvar for en kompetent ressursgruppe som er sentral i Byggherre-enheten i Bærum kommune Eiendom.Stillingen innebærer stor påvirkningsmulighet knyttet til  investeringsporteføljen i Eiendom og rapportering til kommunens øverste ledelse. Det er stor politisk vilje i Bærum kommune til utvikle og bygge, og du vil bidra inn i store bygge- og rehabiliteringsprosjekter i milliardklassen.

Bærum kommune Eiendom har med sine ca. 230 ansatte ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Vi jobber med noen av de største byggeprosjektene i Norge, som utviklingen av Fornebu og nye Nadderud Stadion. Vi har høye ambisjoner for at våre bygg skal være klimakloke og kostnadseffektive.

Bli med og sett spor!  

            

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for ansatte i avdelingen
 • Ansvar for oppfølging og rapportering av økonomien i byggeprosjektene til Eiendom Byggherre
 • Oppfølging av Byggherres investeringsportefølje opp mot kommunens totaleinvesteringsportefølje
 • Utarbeide Handlingsprogram og økonomimeldinger for Eiendom Byggherresinvesteringsportefølje, ansvar for å sikre kvalitet og helheten i leveransen
 • Fokus på periodisering av prosjektenes kostnadsramme og innarbeide endringer i investeringsporteføljeni kommunens budsjettsystem
 • Koordinere prosjektstyrerne, som jobber mer hands-on som bistand for og kontroll av enkeltprosjektene
 • Kontaktledd mot kommunens økonomiavdeling og sikre informasjon samt felles forståelse på tversav avdelingene
 • Ansvar for nøkkeltallsdatabasen
 • Oppfølging av usikkerhetsstyring i prosjektene og gjennomføring av usikkeranalyser

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra høyskole eller universitet
 • Økonomiutdanning på bachelor- eller masternivå / siviløkonom / revisor
 • Minimum 5-7 års relevant erfaring
 • Erfaring fra personalledelse er ønskelig
 • Erfaring fra større virksomheter, spesielt innen eiendom. Håndtering av budsjetter, regnskap, investeringsporteføljer, rapportering
 • Kan identifisere risikoer og usikkerheter
 • Gode kunnskaper om bruk av relevante dataverktøy
 • Det er en fordel med kjennskap til offentlige anskaffelser

Personlige egenskaper

 • En god lagspiller, som liker å dele kunnskap og jobbe sammen med andre for å nå ønsket resultat
 • Kan tenke strategisk og analytisk
 • Er god på planlegging og sikrer fremdrift og resultater
 • Har god evne til å forstå komplekse oppgaver
 • Har proaktive tilnærminger til oppgaver og nødvendig kontinuerlig læring
 • Har god evne  til å prioritere og gjennomføre

Vi tilbyr

 • Bærum kommune Eiendom har ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av en stor og sammensatt bygningsmasse. Vi satser på bærekraftige bygg og har høye miljøambisjoner!
 • Hos oss får du en unik mulighet til å delta i utviklingen av blant annet smarte bygg med innovative løsninger, høy kvalitet og lavt energiforbruk. Du liker også å dele din kompetanse med dine kolleger, slik at vi hele tiden utvikler oss!

Om arbeidsgiveren

Vårt mål er å skape et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, for i dag og all overskuelig fremtid. Vi skaper rammer som sikrer at de aller minste blir velfungerende småfolk og bygger arenaen der drømmer kan skapes i hvert spark på ballen og hvert svømmetak gjennom vannet. Vi gir de som har mistet håp en hverdag med mestring og mening og gir de eldste blant oss verdigheten de fortjener

Bli med og sett spor.