Miljørådgiver – forvaltning og sertifisering

Miljørådgiver – forvaltning og sertifisering

Arbeidsgiver: Entra ASA

Stillingstittel: Miljørådgiver - forvaltning og sertifisering

Søknadsfrist: 05.12.2021


Spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med HR-rådgiver Mats Kjelvik Berg (mkbe@entra.no) om du har spørsmål til rekrutteringsprosessen eller stilling.


Miljørådgiver – forvaltning og sertifisering

I Entra har vi flere initiativ innen miljø og bærekraft i forvaltning av våre eiendommer. Disse er initiert på bakgrunn av en strategi om å være miljøledende, men også fra ytre reguleringer. Det er viktige tiltak som må følges opp og videreutvikles. For at vi skal lykkes med arbeidet trenger vi en medarbeider som er faglig sterk, nysgjerrig og med høy gjennomføringskraft til å være ansvarlig for og å utføre tiltak innen miljø og bærekraft. Dette inkluderer blant annet miljøsertifisering av bygg, arbeid med klimarisiko og sirkulær økonomi.

Vil du bli en del av Norges mest spennende eiendomsselskap og en avdeling med solid faglig styrke, stolthet og unik kompetanse innen næringsbygg? I denne stillingen får du gode påvirkningsmuligheter innen Entras målsetting på miljølederskap og miljøledende bygg.

Stillingen ligger i avdeling teknisk fagteam og er del av Entras enhet for prosjektutvikling, men vil jobbe bredt mot flere avdelinger i Entra, andre spesialiststillinger om miljø og særlig mot forvaltning av eiendomsporteføljen.

Ansvarsområder:

I samarbeid med andre fageksperter vil du jobbe med utvikling av Entras eiendomsportefølje med fokus på miljø og bærekraft. Du vil være ansvarlig for og arbeide med:

 • Ansvarlig for miljøledelse i eiendomsporteføljen: energi, avfall, vann, kjølemidler o.l.
 • Ansvarlig for sertifisering etter BREEAM In-Use av eiendomsporteføljen
 • Følge opp etablerte planer for klimarisiko og utfasing av miljøskadelige produkter
 • Ansvar for å hensynta ytre reguleringer
 • Jobbe for å øke andel egenproduksjon av fornybar energi
 • Følge opp sirkulær økonomi
 • Presentere Entra utad i forbindelse med miljøprosjekter

Ønsket kandidatprofil:

Du kan ha ulike bakgrunner for å lykkes i denne stillingen. Du bør først og fremst ha med deg kunnskap og erfaring som er relevant for stillingen, uten at vi skal bestemme hva det kan være. Eksempelvis innen tekniske fag, energi- og miljøledelse, BREEAM In-Use sirkulær økonomi og gjenbruk av bygningsdeler.

Vi tror også at du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen:

 • Samarbeidsorientert og relasjonsbygger
 • Kan kommunisere med ulike faggrupper
 • Faglig nysgjerrig og opptatt av utvikling
 • Evner å ta selvstendige beslutninger innen ditt fagområde
 • Deler kunnskap med kollegaer
 • Våre verdier: Ett lag, Ansvarlig, Nyskapende og Tett på

Hvorfor velge denne muligheten?

Du skal søke på denne stillingen fordi du deler vår ambisjon om å være miljøledende i bransjen, samtidig som vi leverer lønnsomme prosjekter og lønnsom forvaltning. Du kjenner deg igjen i våre verdier og synes det er interessant å jobbe med bærekraft gjennom forvaltning av eiendom. I tillegg håper vi du liker en stilling som får jobbe med mange av Entras fageksperter og synlige prosjekter i et selskap med:

 • Solid økonomi
 • Høy fagkompetanse – i Entra har vi spesialister i hele verdikjeden fra utvikling av eiendom, gjennom prosjektering og prosjektledelse og forvaltning av bygg
 • Et miljøledende selskap med godt omdømme
 • Gode interne utviklingsmuligheter
 • Gode betingelsesordninger