Miljøkoordinator

Miljøkoordinator

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen

Stillingstittel: Miljøkoordinator

Søknadsfrist: 03.01.2021


Spørsmål om stillingen?

 • HABBERSTAD,  Partner/seniorrådgiver Jan Egil Myre – 908 92 522
 • Seksjonssjef UiO Eiendomsavdelingen, Arvid Thorstensen – 415 67 417


Miljøkoordinator

Er du eiendomsavdelingens miljøkoordinator ved UiO?

Universitetet i Oslo skal arbeide systematisk for å være en bærekraftig institusjon og aktivt legge til rette for at studenter og ansatte tar klimavennlige valg. Eiendomsavdelingen har ambisiøse mål innen klima- og miljø, fastsatt i Strategi 2030 og Klima- og miljøstrategi for UiOs eiendomsvirksomhet.

Som fagansvarlig for miljø og renovasjon i Eiendomsavdelingen skal du ha en koordinerings- og utviklingsrolle innen miljøområdet knyttet til eiendomsvirksomheten. Du vil være ansvarlig for å lede og følge opp avdelingens strategiske arbeid med miljø-, klima og renovasjon og skape et positivt engasjement rundt dette. Du får ansvar for å systematisere miljøarbeidet, følge opp og etterspørre resultater og bistå enhetene i konkrete problemstillinger og prosjekter knyttet til miljøspørsmål. Du vil også være EAs kontakt opp mot det miljøarbeidet som er under utarbeidelse på sentralt nivå på universitetet. Stillingen vil likeledes ha et særskilt fagansvar innenfor renovasjon- og avfallshåndtering, og gjennom den funksjonen bidra til nødvendig fokus på kostnadseffektivitet og kvalitet på renovasjonsdelen av miljøarbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og drive miljøaktiviteter i EA for å oppnå miljø- og renovasjonsmål
 • Rapporteringsaktiviteter innen miljøområdet (blant annet årlige miljørapporter)
 • Utarbeide og utvikle overordnede kravspesifikasjoner og prosjektanvisninger
 • Videreutvikle og rapportere på EAs miljøoppfølgningssystem
 • Være faglig pådriver for informasjonsarbeid knyttet til miljø- og renovasjonsområdet
 • Rådgi og bistå fagpersoner og ledere i planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, endring av driftsrutiner, innkjøpsprosesser og kvalitetsutvikling for å ivareta miljø og bærekraft.
 • Koordinere miljø- og bærekraftarbeidet mellom EA og UiO
 • Være EAs fagperson knyttet til avfall-, renovasjon og ombruk, herunder avtaleleverandøransvar.
 • Identifisere, utvikle og tilpasse system for renovasjon og ombruk – samt analysere og nyttiggjøre den informasjon systemene kan gi.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Omfattende realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Det kreves bred kunnskapsbase relatert til miljø, energi, bærekraft, økonomi og eiendomsvirksomhet
 • Det kreves gode IKT-ferdigheter.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring som miljørådgiver og/eller prosjektleder
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Kjennskap til og erfaring med relevante lover, forskrifter og systemstandarder er en fordel.

Personlige egenskaper

Som miljø- og renovasjonsrådgiver ved Norges eldste universitet må du evne å ta deg frem i en kompleks organisasjon. Du samarbeider godt med andre og jobber systematisk og ryddig. Du er analytisk, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne i de arbeidene og prosjektene du jobber med. God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig sammen med gode kommunikasjonsegenskaper er en forutsetning for å lykkes i stillingen.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø med gode kollegaer og godt faglig miljø
 • Prosjekter i en svært interessant, spennende og utfordrende bygningsmasse.
 • Stillingen lønnes i SKO 1087 Overingeniør lønnsspenn kr. 575 600 – 658 300, alt. SKO 1181 Senioringeniør i lønnsspenn kr 630 500 – 694 400, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Arvid Thorstensen tlf. 415 67 417 eller vår rådgiver Jan Egil Myhre i  Habberstad, tlf 908 92 522.

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter Rom for et fremragende, grønt universitet og kunnskapsbyen Oslo , ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.