Master i eiendom / jordskiftekandidat

Master i eiendom / jordskiftekandidat

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Master i eiendom / jordskiftekandidat

Søknadsfrist: 20.04.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Konstituert enhetssjef, Grunneiendom, Liv B  Hansteen – 902 91 700
 • Jordskiftekandidat, Grunneiendom, Torill Ramleth – 917 91 814


Master i eiendom / jordskiftekandidat

Vil du utnytte potensialet i våre tomteverdier?

Har du lyst til å skape og forvalte verdiene og sikre langsiktig eierskap av eiendommer til en av landets største eiendomsvirksomheter? Vi skal investere 8 milliarder kroner de kommende årene, og ønsker å utnytte potensialet i vår tomtebank, både med tanke på samfunnsnytte og kommersielle hensyn. Derfor håper vi du ønsker å ivareta våre interesser som grunneier og for øvrig bistå andre enheter med eiendomsrettslige spørsmål.

Bærum kommune Eiendom har med sine ca. 250 ansatte ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Vi har høye ambisjoner for at våre bygg skal være klimakloke og bygges kostnadseffektivt.

Bli med og sett spor! 

Arbeidsoppgaver

 • Representere og forvalte Bærum kommune som grunneier
 • Kjøp og salg av eiendom
 • Bistå som grunneier i områdereguleringsplaner
 • Grunn- og rettighetserverv
 • Tomtefeste

Kvalifikasjoner

 • Master i eiendom / jordskiftekandidat
 • Minimum 3 års relevant erfaring
 • Stillingen er utfordrende og kompleks. Det er en fordel om du har erfaring fra planprosesser
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk

Om arbeidsgiveren

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25). Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.