Legal Project Manager i Oslo

Legal Project Manager i Oslo

Arbeidsgiver: Advokatfirmaet Haavind AS

Stillingstittel: Legal Project Manager

Søknadsfrist: 20.10.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Yvonne Cagnol Hveem
Stillingstittel: Seniorrådgiver
Mobil: 97687020

Kontaktperson: David Togba
Stillingstittel: Seniorrådgiver
Mobil: 93099634


Legal Project Manager i Oslo

Vi ser etter en tydelig og samlende leder som brenner for prosjektfaget

Advokatbransjen er i en transformasjonsprosess, på linje med resten av næringslivet. Forventninger til kompetanse, erfaring og egenskaper har endret seg. Det er økt behov for prosjektkompetanse, digitalkompetanse og bistand med administrativt kunde- og markedsarbeid. For å rigge selskapet til markedets forventninger om økt grad av profesjonalitet, forsterker Haavind sin kompetanse og kapasitet innenfor prosjektstyring.

Som Legal Project Manager (LPM) vil du ha overordnet fagansvar for Legal Project Management i Haavind (implementering, drift og utvikling). Du vil også ha det personaladministrative ansvaret for prosjektstøtte-teamet, som består av prosjektkoordinatorer, compliance-medarbeidere og advokatassistenter. Ved behov kan rollen bistå som prosjektleder for større prosjekter.

Som LPM må du være nysgjerrig på Haavinds satsningsområder – og sette deg godt inn i og lære deg de ulike fasene og elementene i de mange prosjektene Haavind jobber mye med (som transaksjoner, tvister og granskningsoppdrag). Du vil jobbe med de ulike avdelingene for å forstå behovet og mulighetsrommet, og kvalitetssikre administrativ støtte i prosjektgjennomføringen.

Vi ser etter en trygg og tydelig leder, med gode relasjonelle evner. Du er proaktiv, utviklingsorientert, og du liker å være med på å drive frem endringer. Du brenner for prosjektfaget, og er villig til å delta i operativt arbeid for å sikre korrekt implementering av ønsket prosjektmetodikk. Du har også en sterk interesse for teknologi og endringene ny teknologi kan skape. Du evner å eie og drive prosesser, og trives i et miljø med høyt tempo, der du må ha mange baller i lufta.

Rett person vil gis store muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag og oppgaveprioritering.

De viktigste arbeidsoppgavene og arbeidsområdene dine vil være:

Fagansvar for Legal Project Management i Haavind:

 • Ha eierskap og ansvar for implementering og videreutvikling av Haavinds prosjektmodell
 • Jobbe videre med å konkretisere og operasjonalisere prosjektmodellen i Haavinds ulike avdelinger, for å profesjonalisere prosjektstyring i selkapet (herunder utarbeide arbeidsprosesser, maler, rutiner og verktøy knyttet til prosjektgjennomføring)
 • Delta operativt i prosjekter for å sikre korrekt implementering av Haavinds prosjektmodell
 • Kvalitetssikre prosjektstøtte på kunderelaterte prosjekter
 • Ha ansvaret for opplæring innen Legal Project Management og prosjektstyring på tvers av selskapet

Lede prosjektstøtte-teamet i Haavind:

 • Personalansvar for prosjektkoordinatorer, compliance-medarbeidere og prosjektassistenter
 • Jobbe med prosjektkoordinatorer for å konkretisere og operasjonalisere rollen i organisasjonen
 • Identifisere og optimalisere arbeidsprosesser, rutinebeskrivelser og verktøy
 • Ha ansvaret for faglig utvikling av prosjektstøtte-teamet
 • Jobbe på tvers av avdelinger og med forretningsutvikler for å identifisere nye muligheter og øke effektivitet og lønnsomhet i Haavinds prosjekter

Lede større prosjekter etter Haavinds prosjektmodell (ved behov):

 • Sikre effektiv og lønnsom prosjektgjennomføring

Vi ser for oss at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen økonomi, prosjektledelse, strategifag, markedsføring, teknologi, el.
 • Formalkompetanse/sertifisering innen Legal Project Management eller annen anerkjent prosjekt-metodikk (f.eks. Prince 2)
 • Min. 5 års arbeidserfaring fra kommersielle kunnskapsorganisasjoner
 • Utstrakt erfaring som prosjektleder og gjerne erfaring som leder av prosjektledere
 • Høy digitalkompetanse, særlig med tanke på digitale prosjektverktøy, ERP-systemer (gjerne Maconomy) og Microsoft Office-pakken
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Solid kommersiell forståelse; erfaring fra økonomiske analyser og tallmateriale
 • Kunnskap og erfaring fra advokatbransjen eller juridisk formalkompetanse vektes positivt, men er ikke en nødvendig forutsetning for rollen

Som person er du positiv, åpen, nysgjerrig og initiativrik. Du er opptatt av å holde deg faglig oppdatert og levere topp kvalitet. Du er fleksibel, tilgjengelig og serviceinnstilt. Du motiveres av å dele kunnskap og spille andre gode.

Hos oss får du blant annet – et veldig godt arbeidsmiljø, der det er lett å trives. Vi har sterke fagmiljøer, og vi satser på medarbeiderne våre. VI kan love deg en sentral stilling med stor grad av autonomi, samt spennende prosjekter og oppgaver som vil gi deg både faglig og personlig utvikling. I tillegg til gode betingelser, har vi et bredt tilbud til våre ansatte, med firmaturer, avdelingssamlinger, after work arrangementer, idretts- og kulturtilbud, mm. Her er det masse å involvere seg i og noe for enhver smak. Du kan glede deg til en ny arbeidsdag i nye og moderne kontorer med egen kaffebar og en vanvittig bra personalrestaurant – midt i kjernen av Oslo.

Høres dette ut som noe for deg?

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med våre samarbeidspartnere i Talented People; Yvonne Cagnol Hveem eller David Togba. Søknader behandles fortløpende.