Leder – grunneiendom og marked – Eiendom

Leder – grunneiendom og marked – Eiendom

Arbeidsgiver: Bærum kommune Eiendom

Stillingstittel: Leder - grunneiendom og marked - Eiendom

Søknadsfrist: 31.08.2018


Spørsmål om stillingen?

Seniorrådgiver i Badenoch og Clark – Wenche Kristiansen – 922 83 756


Leder – grunneiendom og marked – Eiendom

Eiendom er eier av kommunens bygninger og grunneiendommer, og har ansvar for hele verdikjeden fra eiendomskjøp/salg, utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold.

Vi søker en fremoverlent og eiendomsfaglig dyktig leder som skal ivareta kommunens grunneierrolle og ha ansvaret for en offensiv forvaltning og utvikling av kommunens over 3.000 grunneiendommer og mer enn 150 kommersielle leie- og festeforhold. Du skal lede enheten som sikrer kommunens tomtebehov gjennom strategiske tomtekjøp, foretar arealoverføringer og makeskifter, ivaretar kommunens posisjoner og eiendomsverdier i utviklingsområder samt har ansvar for inn- og utleie.

Stillingen er utfordrende med stort ansvar, spennende utviklingsoppgaver, variert eiendomsportefølje og påvirkningsmuligheter på samfunnsutviklingen i Bærum. Enheten består i dag av 8 dyktige medarbeidere med ulik kompetanse og som arbeider på tvers både innad med fagmiljøene i kommunen og utad i møte med innbyggere, leietakere og eiendomsmarkedet.

Du vil  rapportere til eiendomsdirektøren, og vil inngå i et kompetent lederteam, Sammen har vi  ansvar for å realisere
Eiendomsstrategi 2015-2025, herunder å innta en aktiv og strategisk rolle i eiendoms- og knutepunktsutvikling i Bærum.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig, administrativ og personalmessig ledelse av enheten Grunneiendom og Marked
 • Styre den daglige virksomheten gjennom prioriteringer, fordeling av ressurser og oppfølging
 • Sikre profesjonell håndtering av innkomne henvendelser om grunneiendommer og rettigheter
 • Bidra til at kommunens behov for tomter til sosial infrastruktur sikres
 • Ansvar for at kommunen er representert med riktig kompetanse i kommersielle samarbeidsmodeller og forhandlinger
 • Bidra til at Eiendom opptrer som en fremtidsrettet partner og aktiv eiendomsaktør i by og stedsutviklingen i Bærum
 • Bidra til at det foretas gode vurderinger knyttet til transaksjoner og kommersiell inn- og utleie
 • Videreutvikle og profesjonalisere enheten
 • Bidra aktivt til helhetlige og gode prosesser og riktig utvikling gjennom god tverrfaglig samhandling i kommunen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning,  fortrinnsvis innen juridisk, økonomi eller administrasjon og ledelse
 • Relevant ledererfaring, beslutningsevne og gjennomføringskraft
 • Relevant eiendomserfaring
 • God forretningsforståelse og erfaring med eiendomsøkonomi
 • Evne til å motivere og mobilisere medarbeiderne
 • Forståelse for politiske prosesser
 • Det er ønskelig med erfaring fra å balansere hensyn mellom forretning- og politikk

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Egenskaper

 • Vi ser etter deg som:
 • har integritet og kan gjøre helhetlige gode vurderinger
 • mestrer rollen som initiativtaker, iverksetter og gjennomfører
 • er en synlig leder som involverer, kommuniserer tydelig og motiverer til felles innsats
 • evner å prioritere, strukturere og systematisere
 • har stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en solid og utviklingsorientert organisasjon
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland
 • Annet
 • Vitnemål og attester tas med på intervju.
 • Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
 • Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25).

Om arbeidsgiveren

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden

Søknad merkes

 • 3872133727