Leder for Bygningsdrift Brukerservice

Leder for Bygningsdrift Brukerservice

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Leder for Bygningsdrift Brukerservice

Søknadsfrist: 11.11.2020


Spørsmål om stillingen?


Leder for Bygningsdrift Brukerservice

Om stillingenEiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor bygningsdrift har vi utarbeidet tjenestebeskrivelser der omfanget av vår leveranse og servicenivå er godt beskrevet, og vi spesialiserer vårt driftspersonell innen enten teknisk bygningsdrift eller brukertjenester. Vi bruker FDV-system for innmelding og oppfølging av alle brukerhenvendelser.Seksjonen organiseres i geografiske driftsområder med ansvar for en definert eiendomsportefølje, med unntak av Brukerserviceavdelingen som har ansvar for oppfølging av avtalte leveranser og tjenester mellom bruker og EA. Seksjonen har nå gjennomgått en omorganisering hvor brukertjenester skilles ut fra teknisk drift som egen enhet.Vi søker engasjert avdelingsleder for den nyopprettede enheten Bygningsdrift Brukerservice . Du får en helt sentral rolle under implementeringen av ny organisasjon. Hovedansvaret ditt blir å etablere, planlegge, prioritere, organisere og lede arbeidet i enheten. Vi søker deg med serviceinnstilling, som er positiv og som liker å motivere og lede andre slik at vi sammen oppnår gode resultater.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ og faglig ledelse av enheten
 • Utviklings- og koordineringsansvar
 • Personal- og budsjettansvar
 • Utvikle godt samarbeid med brukerne
 • Kvalitetssikring av oppgaveutførelse
 • Øvrige oppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Realkompetanse med særskilt relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Det kreves relevant ledererfaring med personalansvar
 • Erfaring fra servicearbeid /eiendomsdrift vil bli vektlagt
 • Det kreves god IT-forståelse og erfaring med IKT-systemer, fordel med erfaring med eiendomssystemer
 • Kjennskap til økonomistyring er en fordel
 • Førerkort klasse B er en fordel

Personlige egenskaperDu er en gjennomfører med høy arbeidskapasitet som gjør klare prioriteringer. Du er en tydelig leder, har en strukturert og systematisk arbeidsform, er utviklingsorientert og har evne til å motivere dine medarbeidere. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsleder i SKO 1407 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 679.000 – 723.200,-, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Et godt og uformelt arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling, samt deltakelse i lederutviklingsprogram
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger, stilling i en IA-bedrift, god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad  med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysningerAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift (http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/)vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo , ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab