Kunstforvalter

Kunstforvalter

Arbeidsgiver: UiO Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Kunstforvalter

Søknadsfrist: 04.10.2020


Spørsmål om stillingen?

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med plan- og utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen 915 55 072.


Kunstforvalter

Om stillingen

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

Plan- og utredningsavdelingen arbeider med fysisk arealplanlegging, utredninger av større bygge- og investeringsprosjekter, samt overordnede planer som verneplan, masterplan og reguleringsplaner. Enheten har ansvar for oppfølging av større offentlige byggeprosjekter i både utrednings- og gjennomføringsfasen, samt ivaretakelse av kulturminneverdier og UiOs kunstsamling.

Vi søker nå etter en kunnskapsrik og engasjert kunstforvalter som kan være en drivkraft i både forvaltning, bevaring, formidling og utvikling av samlingen på over 1600 verk. UiOs kunstsamling omfatter mange ulike typer verk fra skulpturer ute og inne, fra byster og portretter, til de store verkene til Edvard Munch i Universitetets aula.

Arbeidsoppgaver

 • Holde god oversikt over UiOs kunstsamling.
 • Bidra til formidling og opplevelse av samlingen internt på UiO og eksternt
 • Gi råd om og lede gjennomføring av tiltak, og bestille tjenester fra eksterne konsulenter ved behov.
 • Sørge for at nødvendig bevaring og vedlikehold gjennomføres, herunder vurdere vedlikeholdsfrekvens og behov for omfattende konservering eller restaureringer.
 • Bidra til kunnskap om kunstverkene hos universitetets brukere, driftspersonell, renholdere og prosjektledere i forbindelse med forebyggende vedlikehold og gjennomføring av prosjekter.
 • Legge til rette for internt og eksternt samarbeid knyttet til bevaring og forvaltning av kunsten.
 • Ha ansvar for registrering av kunst og utvikling av UiOs nye registreringsverktøy (PRIMUS)
 • Ivareta UiOs interesser i forhold til utsmykning ved offentlige byggeprosjekter
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen etter avtale med leder

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole innen relevante fagfelt som for eksempel kunstfag, kunsthistorie, kulturminnefag eller maleri- og gjenstandskonservering.
 • Realkompetanse med særskilt relevans for de aktuelle oppgavene, kan kompensere for utdanningskravet.
 • Du må ha bred erfaring fra det kunstfaglige feltet, helst med eller innen ulike roller.
 • Erfaring fra prosess- og prosjektledelse er en fordel.
 • Du må ha forståelse for hvordan kunst og kultur kan skape gode opplevelser, nysgjerrighet, begeistring og spennende fysiske miljø, og kunne bruke denne kunnskapen i et formidlingsperspektiv.
 • Det vil være en fordel om du kjenner kunstregistreringsverktøyet PRIMUS
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Personlige egenskaper

For å lykkes i jobben må du være initiativrik og trives i en pådriverrolle. Dette forutsetter at du arbeider selvstendig og systematisk, og at du har gode evner til å kommunisere både effektivt og bredt. Even til tverrfaglig samarbeid er helt sentralt i denne stillingen og det er derfor viktig at du har en konstruktiv måte å samarbeide på. Arbeidsoppgavene er varierte og krever fleksibilitet og evne til å variere mellom praktisk gjennomføring og saksbehandling.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil veie tungt ved utvelgelse.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig, engasjert og godt fagmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Stilling i en IA-bedrift med god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver SKO 1364 i lønnsspenn 627.700 til 691.400 (ltr. 69 til 74), alt. som rådgiver SKO 1434 i lønnsspenn 552.800 til 655.400 kr (ltr. 62 til 71). Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av erfaring og kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo» fra 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt i 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.