Kundeorientert eiendomssjef

Kundeorientert eiendomssjef

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom, Trondheim

Stillingstittel: Kundeorientert eiendomssjef

Søknadsfrist: 26.09.2018


Spørsmål om stillingen?

Direktør for verksted, Jan-Tore Nikolai Iversen, 916 54 606


Kundeorientert eiendomssjef

Vil du gjøre verkstedene våre klare for økt konkurranse på jernbanen?

Fjorten togverksted er organisert under verkstedavdelingen, og er fordelt på seks store og åtte mindre verksted i hele Norge. De store verkstedene er i Oslo, Drammen, Skien, Stavanger, Bergen og Trondheim. Totalt inngår 47 bygg i avdelingens portefølje med et samlet areal på 211 000 kvadratmeter.

Som eiendomssjef i nord vil du være ansvarlig for våre verkstedeiendommer i Trondheimsområdet og Bodø. Du vil ha ansvar for eiendombygget og alt inni som er stort og fastmontert. En av de største utfordringene med jobben er å tilpasse verkstedstrukturen til økt konkurranse, da vi i tiden fremover vil møte flere vedlikeholds- og togoperatører. Du skal sørge for at verkstedet til enhver tid leies ut komplett og tilrettelagt for fremtidens jernbane.

Stillingen rapporterer til verksteddirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge eksisterende verksted på en konkurransenøytral måte, der flere vedlikeholdere og eller operatører er i arbeid.
 • Budsjettansvar
 • Sikre god forvaltning, byggmessig drift og vedlikeholdsplanlegging gjennom å oppfylle gjeldende krav (HMS/SHA, brannvern, sikkerhet og beredskapsinternkontroll, ytre miljø osv.) for eiendommene og utstyret i verkstedene for å vedlikeholde tog
 • Avdekke og utvikle nye forretningsområder innenfor eksisterende verkstedområder
 • Utvikling av verkstedanlegg i henhold til avtaler og retningslinjer med eksterne, interne kunder og leverandører
 • Ivareta kundedialogen innenfor ditt ansvarsområde
 • Sørge for riktige og arealeffektive løsninger i sin verkstedportefølje og gi innspill til prosjektansvarlig om overskytende arealer som kan transformeres til andre formål, f.eks. byutvikling og servicetjenester der det ligger til rette for det
 • Sørge for bruk og utnyttelse av digitale verktøy der hensiktsmessig for å skape verkstedeiendommer som er tilpasset fremtidens jernbane
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge å få gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk og/eller teknisk utdanning og relevant erfaring fra eiendomsforvaltning, eiendomsmegling eller entreprenørvirksomhet.
 • Relevant erfaring fra arbeidsoppgaver, spesielt kundeansvar, nevnt vil bli vektlagt
 • Solid forretningsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er viktig.
 • Erfaring med og setter deg raskt inn i gjeldende IT systemer som er nødvendig.

Egenskaper

 • Du er kundeorientert og kommuniserer på en god måte med omgivelsene
 • Du har stor gjennomføringskraft
 • Bunnlinjefokus og evne til å identifise og utnytte kommersielle muligheter.
 • Systematisk og metodisk i din tilnærming, planlegger fremover og gjør gode prioriteringer
 • Samarbeider godt med andre, interne og eksterne aktører.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • For tiden personalbillett med NSBs tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vårt oppdrag er å gjøre det mer attraktivt å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen.

Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte, og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Vårt årlig investeringsnivå er på 1-2 milliarder kroner. Bane NOR Eiendom forvalter og drifter 337 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med vår sterke satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Vi er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.

Søknad merkes 3924757916