Koordinator – universell utforming av bygg

Koordinator – universell utforming av bygg

Arbeidsgiver: Oslo kommune - Undervisningsbygg Oslo KF

Stillingstittel: Koordinator - universell utforming av bygg

Søknadsfrist: 24.02.2019


Spørsmål om stillingen?

 • Seksjonsleder Brynjulf Buraas – 918 77 643
 • Manager Executive Search Badenoch & Clark, Wenche Kristiansen – 922 83 756


Koordinator – universell utforming av bygg

Undervisningsbygg Oslo har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av skoler og uteområder, og vi har et ambisiøst program for oppgradering av Osloskolene med tanke på universell utforming. Vi søker nå en initiativrik, engasjert og motiverende kollega som vil ha ansvar for koordinering av oppgraderingstiltak på skolene.Ansvaret for universell utforming ligger i seksjon for Vedlikehold. Seksjonen består i dag av 21 dyktige og engasjerte kollegaer, bestående av 16 fast ansatte og 5 innleide konsulenter. Du vil bli en del av et fagmiljø med høy kompetanse innen vedlikehold av en moderne og kompleks bygningsmasse. Vi har ansvaret for vedlikeholdet av alle våre bygninger og bygging av nye lekeplasser. I denne stillingen vil du ha stor grad av påvirkningskraft og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil inngå i et team som har et helhetlig ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av foretakets eiendomsmasse, og inngå i eiendomsavdelingens utvidete ledergruppe.Vi legger stor vekt på trivsel i hverdagen, samtidig som vi jobber resultatorientert og målrettet.Vi satser på innovative og miljøvennlige løsninger for fremtidens skolebygg – vil du være med å styrke vår vedlikeholdsseksjon?

Arbeidsoppgaver

 • Blant flere varierte oppgaver vil du hovedsakelig:
  • Ha ansvar for å planlegge og følge opp universell utforming-tiltak som skal gi gode fysiske miljøer for elever, ansatte og andre brukere av skolene
  • Sørge for at Undervisningsbyggs ledelse får tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å planlegge og prioritere utviklingsaktiviteter innen universell utforming
  • Prioritere og velge ut aktuelle tiltak, kartlegge status, utarbeide arbeidsbeskrivelser og gjennomføringsplaner
  • Bistå med faglig råd i forbindelse med inngåelse og fornyelse av rammeavtaler
  • Gjennomføre opplæringstiltak innen universell utforming for medarbeidere i avdelingen
  • Periodisk rapportering i henhold til vedtatt rapporteringsstruktur

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever formell utdanning/kurs innenfor Universell utforming, bygningsingeniør, eller tekniker med fagbrev/mesterbrev
 • Relevant erfaring fra arbeid med universell utforming er nødvendig
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig
 • Gode IT kunnskaper er en forutsetning

Egenskaper

 • Du er en engasjert person med gode lederegenskaper, stor gjennomføringsevne og gode samarbeidsegenskaper på tvers av ulike fagområder
 • Du har en strukturert arbeidsform med stor grad av fleksibilitet
 • Du er serviceinnstilt, selvstendig og evner å ta beslutninger
 • Du er flink til å motivere andre og beholder roen under høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

Om arbeidsgiveren

Undervisningsbygg Oslo KF ble etablert 1. januar 2002 for å eie, utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebyggene i Oslo. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca. 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Undervisningsbygg har i dag ca. 200 medarbeidere. Vi holder til i nye og moderne lokaler sentralt på Helsfyr, med en flott kantine, trimrom – og utsikt over hele Oslo! Arbeidsplassene i Undervisningsbygg skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.  Søkere som ønsker sin søknad unntatt fra offentlighet, bes opplyse om dette og grunngi dette særskilt. I henhold til offentlegloven § 25 kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Les mer om Undervisningsbygg her www.undervisningsbygg.oslo.kommune.no

Søknad merkes  4013830840

FINN-kode  139762843

Fint om du opplyser i søknaden at du fant stillingen her!