Konsulent

Konsulent

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Konsulent

Søknadsfrist: 18.11.2021


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Gjermund Kværnstuen
Stillingstittel
Konsulent
Telefon
992 13 818
Kontaktperson
Tom Løkkeberg
Stillingstittel
Tjenesteleder Eiendomsdrift
Telefon
900 53 074


Konsulent

Eiendomsdrift søker etter 2 konsulenter til teamet Fellestjenester i ny avdeling innenfor Facility management (FM) som vil omfatte et helhetlig ansvar for teamet fellestjenester og leveranse av tjenester til brukere i Bærum kommune. Stillingene rapporter til teamleder for fellestjenester FM. Dette er operative stillinger med et høyt aktivitetsnivå.

Stillingene har ulike fokusområder  – stilling 1 energileverandør-oppfølging og administrasjon, stilling 2 nøkkel/adgangskontroll og administrasjon.

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommunen har en eiendomsportefølje på om lag 625.000 m2 formålsbygg og 2.300 boliger, til en verdi av over 18 milliarder. Eiendom skal sikre funksjonelle, energikloke, areal- og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester. Samtidig har vi ansvar for å skape og forvalte betydelige verdier gjennom aktivt og langsiktig eierskap av bygninger og grunneiendom. Ansvaret til Eiendomsdrift er drift og vedlikehold av Bærum kommunes bygningsmasse, og de ansatte har bred kompetanse og erfaring.

Arbeidsoppgaver

Oppgaver som er felles for begge stilingene er kundesenter/helpdesk-oppgaver

 • Kundesenter helpdeskoppgaver:
  Kundebehandling, epost, tlf, henvendelser
  Eksterne og interne bestillinger i Plania/Alusta
  Fakturabehandling
  Arkivering
  Bestille pålagte abonnement
  Forsikring
  Tjenestebiler
 • Energileverandør-oppfølging:
  Fakturabehandling (energi)
  Bestille og avhende abonnement
  Ajourhold av målernummer, avtaler
  Tett oppfølging av energileverandørene
  Bestille ventilasjonsfilter
  Ajourhold av filterregister i Plania
 • Nøkkel/adgangskontroll:
  Behandling av bestillinger i alle systemene
  Ajourhold av inn- og utleveringer i nøkkelbanken
  Oppdatere nøkkelbanken kontinuerlig
  Bestille systemnøkler til egne og leide bygg
  Lage STD-nøkler ved behov
  Oppfølging av Keelink

Kvalifikasjoner

 • Høyskoleutdannelse eller relevant kompetanse innenfor kundesenter og teknisk drift
 • Alternativt annen relevant utdanning der kompetanse og lederegenskaper fra tilsvarende virksomheter kan dokumenteres
 • Tidligere erfaring fra kundesenter og/eller teknisk drift vil bli vektlagt
 • Språk – norsk muntlig og skriftlig. Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B1
 • Gode datakunnskaper
 • Kjennskap til ulike forvaltnings-, drifts- og vedlikeholds (FDV)-systemer

Personlige egenskaper

 • Gode evner vedrørende presentasjon og kommunikasjon
 • Like å arbeide i team og organisere aktiviteter i et hektisk miljø
 • Evne til å samarbeide både eksternt og internt
 • Operativ leder som bidrar positivt i alle deler av organisasjonen

Vi tilbyr

 • Godt sosialt miljø
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Bedriftsidrettslag