Konseptansvarlig

Konseptansvarlig

Arbeidsgiver: Møller Eiendom Holding AS

Stillingstittel: Konseptansvarlig

Søknadsfrist: 27.09.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Bjørn Ågotnes

Stillingstittel: Managing Partner, Horton International

Telefon930 30 200


Konseptansvarlig

Møller Eiendom kjøpte Gamle Deichmanske i september 2020 og vil bygge stedet om til en multifunksjonell storstue hvor foto skal ha en sentral rolle.

Vi er entusiastiske og ydmyke over å få muligheten til å jobbe med dette unike bygget som gjennom sin plassering i byen, utforming og posisjon blant byens borgere representerer et stort potensial
– Andreas Jul Røsjø, Administrerende Direktør i Møller Eiendom

Vi planlegger å fylle bygget med arbeidsplasser, serveringssteder og fotokunst. Vi ønsker å etablere en multifunksjonell storstue som skal tilrettelegge for attraktive møteplasser.

Konseptet for Gamle Deichmanske består av fire elementer:

 • Fotosenter
 • Event/kultur/konferanse
 • Flere ulike serveringskonsepter
 • Kontor

De store linjene for konseptet er lagt, men det er ikke/vil ikke bli inngått endelige leieavtaler på en stund. Kandidaten vil dermed ha påvirkning på utforming av det endelige konseptet og driftsmodellen.

Relevante lenker:

 • Nettside for den midlertidige driften av bygget (www.detgamlebiblioteket.no/)
 • Møllersamlingen (aars.no/aktuelt/om-mollersamlingen)
 • Oslo Negativ – Fotofestival som arrangeres for andre gang i år (www.oslonegativ.no/)

Presentasjon av stillingen
Dette er en nyopprettet stilling der vi ønsker oss en selvgående person som er fleksibel og skal være med på å forme, utvikle og være selve rollen.

Vi ser etter en Konseptansvarlig som kan være husets ansikt utad. Frem til åpning vil du være med å jobbe frem konseptet for denne ærverdige bygningen. Du skal være Mr./Mrs. Gamle Deichmanske overfor omverdenen og representere Møller Eiendom i ulike relevante fora. Vedkommende skal også være en bidragsyter til dette området i byen sammen med våre naboer. Rollen vil fordre god kommunikasjon med omverden, interne og eksterne partnere og ressurser. Rollen blir sentral i utforming av driftsmodell og inngåelse av leiekontrakter med de ulike partnerne som skal inn i huset.

Gamle Deichmanske er et stort og komplisert eiendomsprosjekt. Prosjektet, og dermed denne rollen, vil utvikle seg i ulike faser fra konseptutvikling, samspill med Møller Eiendoms prosjektavdeling i forbindelse med prosjektering og byggefase, inngåelse av kommersielle leieavtaler til lansering, branding og drift av huset. Driftsdelen av rollen er meget viktig, og vil bli målt på spesifikke KPI`er knyttet til leietagerinntekter, lønnsomhet, vekst, medarbeidertilfredshet, kundetilfredshet og evt. prosjektrelaterte KPI`er.
Kunnskap om drift av restaurant/eventvirksomhet og evne til å sette seg inn i viktige forutsetninger for lønnsom drift av bygget frem i tid er viktig.

Foto vil spille en sentral rolle i Gamle Deichmanskes fremtid og en interesse for foto er et stort pluss. Vi ønsker en person som er langsiktig og som vil ta ansvar i alle faser av dette prosjektet.

Stillingens navn
Stillingen tituleres Konseptansvarlig, og rapporterer til Markedsdirektør i Møller Eiendom. Rollen vil samarbeide tett med Prosjekt-, Utvikling-, Drift og Økonomiavdelingen.

Ansvarsområder
Frem til åpning:

 • Videreutvikle konsept herunder driftsmodell
 • Delta i prosjektmøter under prosjektering og bygging
 • Være leietakers representant frem til leieavtaler er på plass
 • Sette opp og følge opp grensesnitt mellom prosjektets leveranser og leietakers leveranser
 • Utvikling og signering av avtaler med partnere og leietagere
 • Bidra til at prosjektet tar gode valg med hensyn til logistikkflyt av varer og mennesker  i bygget

Drift:

 • Tett oppfølging og samarbeid med leietagere
 • Tett oppfølging av omsetningstall, booking & gjesteopplevelse
 • Oppfølging av kommersielle avtaler
 • Mulig fremtidig personalansvar
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Det er viktig å forstå at denne rollen er både strategisk i forhold til mål, men løses gjennom operativ egeninnsats.

Kompetanseprofil

Ønsket utdanning og kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, helst innen økonomi, ledelse eller eiendom/bygg
 • Erfaring fra en, eller flere områder, innen hotell/restaurant/event/eiendom/forretningsutvikling
 • Kommersiell erfaring med gode dokumenterbare resultater fra operativt arbeid, gjerne erfaring med oppstart og gjennomføring av nytt større prosjekt
 • Dyktig til å kommunisere internt og eksternt
 • Meget god tallforståelse
 • Jobber effektivt med digitale verktøy og ulike software-løsninger
 • Kommersiell, strategisk og erfaren
 • Interesse for foto
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Fremoverlent, kundeorientert
 • Resultatorientert og kommersiell
 • Gode samarbeidsevner
 • Effektiv og tar tak i ting raskt
 • Energisk, folkelig og ikke redd for å ta et tak
 • Høy etisk bevissthet
 • Strukturert og ordentlig
 • Gode lederegenskaper, trygg og flink med mennesker

Vi tilbyr

 • Unik mulighet til å være med og bygge opp og utvikle et helt nytt konsept
 • Å være en del av et stolt selskap
 • Lokale solide og langsiktige eiere
 • Entusiastiske og engasjerte medarbeidere og leietakere

Arbeidssted
Frem til prosjektet er klar til innflytting: Bygdøy Allé 4, Oslo. Deretter Arne Garborgs plass.