Kommunalsjef Eiendom

Kommunalsjef Eiendom

Arbeidsgiver: Bærum Kommune

Stillingstittel: Kommunalsjef Eiendom

Søknadsfrist: 10.01.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Torge Railo

Stillingstittel: Direktør Bymiljø, eiendom og utbygging

Telefon: 406 46 118


Kommunalsjef Eiendom

Er du på jakt etter en unik mulighet til å påvirke både nåtiden og fremtiden til innbyggerne i en av Norges største og mest attraktive kommuner?

Vi utlyser nå stillingen som kommunalsjef Eiendom!

Bærum kommune Eiendom er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med snart én million kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Virksomheten er organisert under direktørområdet Bymiljø, Eiendom og Utbygging. Vi har i dag rundt 300 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å være en pådriver for endring og fornying i bransjen, og vi skal være i front på miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv. Vi har høye ambisjoner – vi skal bygge kostnadseffektivt med lite fotavtrykk, og byggene våre skal være energivennlige og legge best mulig til rette for gode tjenester til kommunens innbyggere.

Eiendoms ansvarsområde omfatter utvikling, forvaltning, drift, vedlikehold og renhold av kommunens store og komplekse eiendomsportefølje, hvor vi også innehar grunneierrollen, forestår eiendomstransaksjoner og driver utleie av eiendom. Vårt mål er å tilby gode og funksjonelle bygg, samtidig som vi liker å være innovative, fremtidsrettede og klimakloke. Høres dette spennende ut? Les mer for å se hva vi kan tilby!

Eiendomsavdelingen preges av et godt arbeidsmiljø, sterkt kollegialt samhold og tydelige felles mål. Fra februar 2023 flytter vi inn i nye og moderne lokaler i Kommunegården i Sandvika sentrum, der vi vil sitte tett sammen med Miljøteknisk og Plan- og bygningstjenesten. Videre kan vi tilby:

 • Et stort og samfunnsviktig ansvar i en organisasjon som er i konstant utvikling
 • Innovative prosjekter med fokus på bærekraft, miljø og tjenesteutvikling
 • Fleksitidsordning og fleksibelt arbeidssted (etter avtale)
 • Bedriftsidrettslag
 • Kompetanseutvikling og kompetanseutviklingsstipend
 • Rabatterte treningsavtaler
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig tjenestepensjon

For mer informasjon om Eiendom i Bærum kommune: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/

Bli med og sett spor.

Arbeidsoppgaver

Som kommunalsjef Eiendom får du lede og utvikle eiendomsvirksomheten i tråd med kommunens og virksomhetens mål, strategier og planer. Du vil delta i ledergruppen til direktør for Bymiljø, eiendom og utbygging, bidra til tjenesteutvikling på tvers av sektorene i kommunen og være en god rådgiver for kommunens ledelse.

 • Lede eiendoms ledergruppe og styre arbeidet og implementeringen av eiendoms strategi- og virksomhetsplan
 • Sørge for å videreutvikle og optimalisere alle bygg gjennom rehabiliterings-, vedlikeholds-, drifts- og forvaltningsprosesser, og påse at enhetene utfører arbeidet på en profesjonell måte
 • Videreutvikle eksisterende samhandlings- og beslutningsarenaer for hensiktsmessig og god samhandling og samspill med øvrige sektorer i kommunen, og med eksterne samarbeidspartnere
 • Som kommunalsjef skal du støtte tjenestelederne, sikre lederkompetanse og lederutvikling. Videre skal du sikre god kvalitet og virksomhetsstyring i tjenestene.
 • Kommunalsjefen har ansvaret for å sikre gode saksfremlegg for politisk behandling
  Stillingen innebærer budsjett- og resultatansvar for eget område. og rapporterer til direktør for Bymiljø, eiendom og utbygging, Torge Railo.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå, som for eksempel ingeniør, jurist, økonom, arkitekt mm. Relevant realkompetanse kan kompensere for kravet til utdanning
 • Relevant erfaring med ledelse i en kompleks eiendomsorganisasjon
 • Bred eiendomsfaglig erfaring og god forståelse for verdikjeden
 • Erfaring med implementering av strategisk arbeid
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig sektor
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i grensesnittet mellom politikk og administrasjon
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er en tydelig og samlende leder, som evner å skape samspill med organisasjonen, andre sektorer i kommunen, med politikere og innbyggere. Vi tror at for å lykkes i rollen må du kunne kombinere planmessighet med evnen til å identifisere situasjoner der det er nødvendig å respondere raskt, og handle deretter. Vi vil legge vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Forretningsforståelse – du forstår virksomhetens strategier og prioriteringer, og bruker kunnskapen til å oppnå våre felles mål
 • Evne til å planlegge – du utvikler omfattende og realistiske planer med både korte og lange tidshorisonter
 • Resultatorientering – du setter utfordrende mål og har gjennomføringsevne
 • Relasjonsbygger – du søker stadig etter veier for å etablere troverdighet, tillit og innflytelse
 • Kommunikator – du formidler informasjon med klarhet og enkelhet, både muntlig og skriftlig
 • Lagspiller – du fremmer effektivitet i grupper ved å tilrettelegge for og bygge på andres idéer

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte vår rekrutteringspartner Capus v/ Erling Lampe (991 60 110) eller Sondre Urbye Kjelsrud (986 52 622).

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om a? bli unntatt fra denne listen, ma? dette grunngis i søknadsportalen og du vil fa? en tilbakemelding pa? din anmodning. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du fa? mulighet til a? trekke søknaden før søkerlisten kan offentliggjøres.

Om arbeidsgiveren

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.