Jurist – Eiendom

Jurist – Eiendom

Arbeidsgiver: Bærum Kommune

Stillingstittel: Jurist - Eiendom

Søknadsfrist: 02.05.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Liv B. Hansteen

Stillingstittel: Leder Grunneiendom

Telefon: 902 91 700

Kontaktperson: Torill Ramleth

Stillingstittel: Jordskiftekandidat

Telefon: 917 91 814


Jurist – Eiendom

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ca. 320 ansatte med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.

Enhet Grunneiendom består av 5 ansatte med juridisk, master i eiendom og markedskompetanse som bakgrunn. Bærum kommune er en betydelig grunneier og eier ca. 12 % av arealet i kommunen. For å tilrettelegge for god samfunns- og byutvikling må kommunen ta en aktiv og strategisk rolle som grunneier og eiendomsbesitter. Aktiv tomteforvaltning omfatter også salg, kjøp og makeskifte. Kommunens tomteportefølje må legge til rette for fremtidige behov, enten gjennom dagens tomteportefølje eller en plan for strategiske erverv i forbindelse med planlagte utbygginger og endrede behov.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter jurist med interesse for Eiendom. Vi ser gjerne at du har minimum 2 års relevant erfaring fra fast eiendoms rettsforhold. Stillingen er spennende og utfordrende hvor Bærum kommune som grunneier er involvert i mange ulike type prosjekter.

 • Representere og forvalte Bærum kommune som grunneier
 • Kjøp og salg av eiendom
 • Bistå som grunneier i områdereguleringsplaner
 • Grunn og rettighetserverv
 • Tomtefeste

Kvalifikasjoner

 • Jurist/master i rettsvitenskap
 • Minimum 2 års relevant erfaring
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • En god lagspiller, som liker å dele kunnskap og jobbe sammen med andre for å nå ønsket resultat
 • Kan tenke strategisk og analytisk
 • Er god på planlegging, sikre fremdrift og gjennomføre
 • Kommersiell legning
 • Har god evne til å forstå komplekse oppgaver
 • Ryddig, grundig og strukturert arbeidsform

Personlig egnethet vektlegges

Om arbeidsgiveren

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.