Jurist

Jurist

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Jurist

Søknadsfrist: 25.10.2021


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Nina Røer
Stillingstittel
Konstituert avdelingsleder – Eiendom stab
Telefon
906 51 176
Kontaktperson
Anders Mjaaland
Stillingstittel
Jurist – Eiendom stab
Telefon
415 70 080


Jurist

Ønsker du en stilling som jurist i kommunens byggeprosjekter?Bærum kommune er i sterk vekst, og Eiendomsavdelingen skal derfor i tiden fremover investere 1,5 – 2 milliarder årlig innenfor skole, barnehager, sykehjem, boliger, idrettsanlegg etc. Vi har derfor behov for en dyktig jurist som kan være kommunens rådgiver i anskaffelse og gjennomføringsfasen i disse byggeprosjektene.

Prosjektene varierer i størrelse og kompleksitet. Alt fra avrop på rammeavtaler og mindre enkeltkjøp, til store og komplekse byggeprosjekter. Du vil i stor grad ha selvstendig ansvar for rådgivning til kommunens prosjektledere, men du vil også jobbe i team med andre jurister. Stillingen er et 1-års-vikariat med mulighet for forlengelse.

Bærum kommune Eiendom har med sine ca. 300 ansatte ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Vi jobber med noen av de mest spennende byggeprosjektene i Norge, som bl.a. utviklingen av Fornebu, nye skoler, barnehager og idrettsanlegg.
Vi har høye ambisjoner for at våre bygg skal være klimakloke, funksjonelle og kostnadseffektive.
Stillingen inngår i kommunalsjef Eiendom sin stab.

For å få vite mer om Bærum kommune klikk her.

Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk rådgivning i anskaffelsesprosesser, herunder bl.a. valg av kontraktsstrategi, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon, evaluering, klagebehandling og kontraktsinngåelse
 • Juridisk rådgivning i forbindelse med kontraktsoppfølging, herunder bl.a. endringshåndtering, sluttoppgjørsbehandling, reklamasjoner og andre entrepriserettslige problemstillinger
 • Videreutvikling og kvalitetssikring av maler og rutiner for anskaffelser og kontraktsoppfølging
 • Intern opplæring

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap
 • Erfaring fra juridisk rådgivning innen bygge- og anleggsbransjen, primært innen entrepriserett, enten fra byggherre-, entreprenørsiden eller fra advokatfirma
 • Det vil være en fordel om du har erfaring med offentlige anskaffelser

Personlige egenskaper

 • Er selvstendig og evner å tenke strategisk og helhetlig
 • Har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Er fleksibel og liker å arbeide i et hektisk og engasjert arbeidsmiljø
 • Lar deg motivere av utfordringer