Junior Eiendomssjef

Junior Eiendomssjef

Arbeidsgiver: Bane NOR SF

Stillingstittel: Junior Eiendomssjef

Søknadsfrist: 27.06.2019


Spørsmål om stillingen?

Kamran Nikazm – 916 73 800


Junior Eiendomssjef

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører. Vi forvalter en eiendomsportefølje på 3.000 bygg og 3.450 leiekontrakter og med en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner. En viktig del av vår virksomhet er forvaltning og drift av våre 336 operative togstasjoner og -holdeplasser, 13 tog-verksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. I tillegg har Bane NOR Eiendom mer enn 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter og årlige investeringene på ca. 1,2 mill. kroner. Det er 210 ansatte i virksomheten. Med vår sterke satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Virksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.Bane NOR Eiendom stasjoner, Region Øst, søker en ny utdannet og fremoverlent eiendomssjef med stort engasjement for å lære å jobbe om eiendom. Region Øst består av stasjoner med togstopp på flere banestrekninger i Østlandet og med bygninger og eiendommer som brukes både til kommersielt leietakere og av reisende med tog.Eiendomssjefen skal jobbe sammen med team består av eiendomsforvaltere, eiendomssjef, vedlikeholdssjef og driftssjef. Eiendomssjefen vil ha ansvar for utleie av ledige arealer (bygg og grunn), samt reforhandling av eksisterende leieavtaler. Vedkommende skal bidra til økte leieinntekte og vil også ha prosjekteiersansvar for leietakertilpasninger.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for optimalisering av inntekter i en portefølje
 • Gjennomføre kontraktsmøter og forhandlinger med nye og eksisterende leietakere
 • Bistå eksisterende eiendomssjef i Region Øst med utarbeidelse av kontrakter, dokumentbehandling, leietakermøter og forfallende arbeid
 • Utarbeide prospekter og ha eventuell kontakt med meglere
 • Bistå med annonsering og markedsføring
 • Forestå inn- og utflytting av leietakere inkl. protokollførsel
 • Ha god oversikt over eksisterende kunders virksomhet og behov for lokaler
 • Bistå andre regioner med arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet ved ressursmangel
 • Se muligheter og bidra til å utvikle våre stasjoner til gode kollektivknutepunkt
 • Initiere utvikling av offentlige arealer på våre stasjoner
 • Rapportering og budsjettering
 • Bistå i planleggingen og prioriteringen av vedlikehold på eiendommene innenfor NS 3424 i samarbeid med eiendomssjef og vedlikeholdssjefen
 • Identifisere og gjennomføre tiltak som bidrar til fornøyde brukere av våre stasjoner

Kvalifikasjoner

 • God økonomisk forståelse
 • Stor interesse for å lære eiendomsfaget
 • Bachelor/Master i økonomi eller tilsvarende utdanning i faget eiendom
 • Førerkort klasse B
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Teamorientert og serviceinnstilt
 • Jobber selvstendig og er løsningsorientert
 • Analytisk og med kremmerånd
 • Lett for å knytte kontakter og kommunisere med ulike mennesker
 • God skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert fagmiljø
 • Moderne lokaler nær Oslo S
 • Personalbillett med alle VY sine tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger

 

Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Om arbeidsgiveren

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. 

Søknad merkes  4094799738