Investeringsdirektør

Investeringsdirektør

Arbeidsgiver: Neptune Properties AS

Stillingstittel: Investeringsdirektør

Søknadsfrist: 24.01.2021


Spørsmål om stillingen?

 • HARTMARK Executeive Search, Partner/Rådgiver Petter Endsjø – 908 33 050


Investeringsdirektør

Profier og Neptune Properties søker en kommersiell og fremoverlent Investeringsdirektør!
Profier og Neptune har hver for seg utviklet seg til å være betydelige boligutviklere, og har gjennomført et stort antall prosjekter over hele landet. Nå er posisjonen i Oslo-området styrket gjennom Profiers oppkjøp av Neptune, og de to selskapene er bedre rustet enn noen gang til å levere eksepsjonelle resultater og innta en unik posisjon i eiendomsmarkedet.For å oppnå videre vekst for Profier og Neptune må vi sikre oss de mest attraktive boligtomtene. Vi søker derfor etter en felles kommersiell og fremoverlent investeringsdirektør med hovedansvar for søk og gjennomføring av tomtekjøp for begge selskapene. Som investeringsdirektør er det essensielt med en strategisk tilnærming til problemstillinger, og en ekstraordinær evne til å se muligheter og fremforhandle avtaler. For å lykkes bør du trives med en kombinasjon av analytiske, strategiske og relasjonsbyggende arbeidsoppgaver, og virkelig brenne for å lande de beste avtalene og utviklingsprosjektene. Ansvarsområder:

 • Analysere muligheter og utbyggingspotensial for mulige nye tomter
 • Utstrakt dialog og kontakt med eiendomsbesittere
 • Forhandle med tomteselgere og samarbeidspartnere
 • Vurdere markedspotensial og kostnader for mulige nye tomter
 • Utarbeide kalkyler og beslutningssaker for investeringskomiteen
 • Gjennomføre DD og kontraktsprosesser med juridisk bistand
 • Lede akkvisisjonsavdelingen med personalansvar for 1-2 personer

 Dette får du hos oss:

 • En innflytelsesrik stilling med stort ansvar, hvor du bidrar aktivt til Profiers og Neptunes videre vekst
 • En variert og utfordrende hverdag, der du får brukt både dine analytiske, kommersielle og relasjonelle ferdigheter
 • Du blir en del av et av Norges fremste kompetansemiljøer innen eiendomsutvikling
 • Et svært hyggelig arbeidsmiljø, med gode utviklingsmuligheter og kontorer sentralt i Oslo og/eller Asker
 • Konkurransedyktige betingelser, bonusordning og fleksibel arbeidstid

 Kvalifikasjoner:

 • Solid forståelse for boligutviklingsprosjekter
 • God kunnskap om parametere og sammenhenger som gir lønnsomme prosjekter
 • Høyere relevant utdannelse på masternivå. Erfaring kan kompensere for annen- eller kortere utdannelse 

Personlige egenskaper:

 • Forretningsorientert med et strategisk og langsiktig blikk på tomteutvikling
 • Løsningsorientert med et estetisk og kreativt øye for nye muligheter
 • God økonomisk forståelse og entreprenørånd
 • Evne til å arbeide langsiktig, strukturert og planmessig
 • Stor interesse for eiendomsmarkedet og et bredt kontaktnett i bransjen
 • Kommuniserer godt, og er spesielt sterk i forhandlingssituasjoner
 • Gode samarbeidsevner

Stillingen inngår i begge selskapenes ledergrupper og rapporterer til adm. direktør i Neptune Properties. For mer informasjon om stilling ta kontakt med Anders Gregersen i Neptune Properties (tlf. 90 53 08 38) eller Petter Endsjø hos vår rekrutteringspartner Hartmark Executive Search (tlf. 90 83 30 50).

Om arbeidsgiveren

Profier Gruppen AS er en betydelig bolig- og eiendomsutvikler, og har gjennomført en rekke prosjekter over hele landet. De er kjent for å utvikle og levere eiendomsprosjekter med samme høye kvalitet i alle deler av prosessen, og jobber aktivt for å bli en ledende og foretrukken aktør i markedet. Høsten 2020 inngikk Profier Gruppen AS en avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Neptune Properties AS, og styrker med dette sin posisjon i Oslo-markedet.

Neptune Properties utvikler boliger av høy kvalitet, og er en av eiendomsutviklerne i Oslo med størst vekst de siste årene. Med Profier på laget er de nå enda bedre rustet til å nå nye høyder, og sikter mot å bli Oslos ledende boligutvikler. Siden 2007 har de solgt ca. 1300 boliger til en samlet verdi av over 9 milliarder kroner, og vi har i dag ca. 2000 boliger i Oslo-området fordelt på rundt 20 prosjekter.

Neptune har i dag rundt 20 ansatte, og egne avdelinger for utvikling, prosjektledelse og økonomi/finans. Alle i selskapet bidrar til å holde en høy standard i alle faser av prosjektene – fra oppkjøp til overlevering. Vi utvikler attraktive eiendommer til gode boliger og boområder, og har et mål om å bygge boliger folk ikke vil flytte fra.