Investeringsanalytiker – Engasjement

Investeringsanalytiker – Engasjement

Arbeidsgiver: Storebrand Asset Managment

Stillingstittel: Investeringsanalytiker - Engasjement

Søknadsfrist:


Spørsmål om stillingen?

FINANCE PEOPLE:

 • Rådgiver Lars Vaksvik – 415 45 733
 • Partner Ottar Grindheim – 911 10 321


Investeringsanalytiker – Engasjement

Storebrand Asset Management (SAM) er en av Nordens ledende kapitalforvaltere med mer enn 900 milliarder NOK under forvaltning. Selskapet tilbyr et fullverdig spekter av produkter og investeringsløsninger med et solid fagmiljø og er en ledende aktør på bærekraftige investeringer.SAM har en tydelig posisjon innenfor alternative investeringer gjennom Storebrand Eiendom og Cubera Private Equity og nysatsingen Storebrand Infrastruktur.Storebrand Eiendom forvalter per i dag 3 eiendomsporteføljer til en samlet verdi av i underkant av NOK 50 milliarder. Vår virksomhet inkluderer ca. 30 ansatte på Lysaker og ca. 10 ansatte i Stockholm. Storebrand Eiendom er inne i en vekstfase, hvor vi foruten å blant annet forvalte Norges største ikke-belånte eiendomsfond (Storebrand Eiendomsfond Norge KS) også er i gang med å lansere et nytt Nordisk eiendomsfond.

Investering- og Analyseavdelingen har ansvar for prosesser relatert til investering og transaksjonsarbeid, verdivurdering av porteføljene, samt analyse- og strategiarbeid knyttet til virksomheten. Avdelingen teller i dag 3 personer for den Norske virksomheten. Teamet består av CIO/Investeringsdirektør, Investeringssjef og Investeringsanalytiker. Vår investeringsanalytiker skal i fødselspermisjon i løpet av Q1 2021 og vi søker i denne forbindelse etter en vikar for henne.

Ansvarsområde:

 • Koordinere og innhente eksterne verdivurderinger av eiendomsporteføljen i Storebrand Eiendomsfond Norge KS (SEN KS) hvert kvartal
  • Porteføljen består av ca. 20 eiendommer til en samlet verdi av ca. NOK 14 mrd.
  • Porteføljen består hovedsakelig av ferdigutviklet kontantstrømseiendommer
 • Koordinere og utarbeide intern verdivurdering av eiendomsporteføljen eiet av Storebrand Livsforsikring AS (SBL) hvert kvartal
  • Porteføljen består av ca. 30 eiendommer til en samlet verdi av ca. NOK 22 mrd.
  • Porteføljen består av en kombinasjon av kontantstrøms-eiendommer, eiendommer med snarlig kontrakts-utløp og behov for påfølgende rehabilitering, samt utviklingstomter
 • Utarbeidelse av investorpresentasjoner og rapporter
 • Bistå CIO/Investeringsdirektør og Investeringssjef med analyser, verdivurderinger og andre oppgaver knyttet til transaksjonsprosesser
 • Utarbeidelse av øvrige analyser og presentasjoner knyttet til eiendomsvirksomheten
 • Storebrand Eiendom spenner over ulike fagområder som; Økonomi/Regnskap, Forvaltning, Utleie, Prosjekt/Utvikling, Bærekraft og Investorkommunikasjon. Investering og Analyse er et område kjennetegnet av tett samarbeid og integrasjon med disse. Ansvarsområdene er multidisiplinære og stiller høye krav til koordinering og samarbeid på tvers av Storebrand Eiendom

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på høyskolenivå, fortrinnsvis innenfor finans/økonomi og/eller ingeniørfag
 • Relevant erfaring, gjerne innenfor verdivurdering og investeringsanalyse innen Eiendom
 • Meget gode kunnskaper i Excel og Powerpoint
 • Gode samarbeidsevner på tvers av fagområder
 • Erfaring fra å jobbe i miljøer med høye krav til leveranser, både med tanke på frister og kvalitet
 • Kommersiell legning
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Sterk personlig drivkraft og engasjement
 • Svært analytisk og strukturert
 • Meget god fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Åpen, deler kunnskap, informasjon og feedback
 • Kommersiell lagspiller som ønsker å lykkes sammen med andre

Vi tilby:

 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger
 • Nordens største kompetansemiljø innenfor bærekraft og fokus på bærekraftige investeringer og samfunnsansvar
 • Moderne lokaler på Lysaker, kun ti minutter med tog fra Oslo S
 • Gode treningsfasiliteter og over 20 aktive bedriftsidrettslag

Storebrand Eiendom er i vekst og engasjementet kan potensielt på sikt åpne for fast ansettelse for riktig kandidat.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Ottar Grindheim på mobil +47 91 11 03 21 / ottar@financepeople.no eller Lars Vaksvik +47 41 54 57 33 / lars@financepeople.no
Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende, ønsket oppstart er i løpet av januar/februar 2021 for å få overlapp med ansatt som skal i permisjon. Varighet på engasjementet vil være ca 1 år.

Om arbeidsgiveren

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Vi ønsker oss de beste med på laget når vi skaper fremtidens Storebrand, og gir vårt bidrag til en bærekraftig utvikling vil du bli med? Storebrands ambisjon for de neste årene er å bygge et sparekonsern i verdensklasse, støttet av forsikring. Vi skal levere produkter og tjenester nærmest kunden og gjøre kundedrevet innovasjon og utvikling. Vi skal levere trygghet og frihet for kundene våre, i dag og for fremtiden. Vår drivkraft om å skape en fremtid å glede seg til, handler også om å jobbe for å nå FNs bærekraftsmål. I kjernen av vår sparestrategi ligger bærekraftige og samfunnsansvarlige investeringer. Les mer om vårt arbeid med bærekraft her: https://www.storebrand.no/om-storebrand/barekraft.Hos oss jobber du i et fremtidsrettet miljø med store muligheter for påvirkning og personlig utvikling. Har du egenskapene, erfaringen og kunnskapen som skal til? Da vil vi gjerne høre fra deg.