Investeringsanalytiker

Investeringsanalytiker

Arbeidsgiver: Storebrand

Stillingstittel: Investeringsanalytiker

Søknadsfrist: 08.11.2022


Spørsmål om stillingen?

Spørsmål om stillingen kan rettes til Ellen Christine Endresen på telefon 977 37 433.


Investeringsanalytiker

Storebrand Asset Management (SAM) er en av Nordens ledende kapitalforvaltere med mer enn 1000 milliarder NOK under forvaltning. Selskapet tilbyr et fullverdig spekter av produkter og investeringsløsninger med et solid fagmiljø og er en ledende aktør på bærekraftige investeringer.

SAM har en tydelig posisjon innenfor alternative investeringer gjennom Storebrand Eiendom og Cubera Private Equity og nysatsingen Storebrand Infrastruktur.

Storebrand Eiendom forvalter per i dag 4 eiendomsporteføljer til en samlet verdi over NOK 80 milliarder. Vår virksomhet inkluderer ca. 65 ansatte med kontorer på Lysaker, Stockholm og i København. Storebrand Eiendom er inne i en vekstfase, hvor vi foruten å blant annet forvalte Norges største ikke-belånte eiendomsfond (Storebrand Eiendomsfond Norge KS) også er i gang med å lansere et nytt Nordisk eiendomsfond. Vi kan tilby en spennende arbeidshverdag i et kommersielt og svært kompetent miljø hvor vi hjelper hverandre og deler kunnskap.

Ansvarsområde:

  • Koordinere og innhente eksterne verdivurderinger av eiendomsporteføljen i Storebrand Eiendomsfond Norge KS (SEN KS) hvert kvartal
  • Porteføljen består av ca. 20 eiendommer til en samlet verdi av ca. NOK 17 mrd.
  • Porteføljen består hovedsakelig av ferdigutviklet kontantstrøms eiendommer
  • Koordinere og utarbeide intern verdivurdering av eiendomsporteføljen eiet av Storebrand Livsforsikring AS (SBL) hvert kvartal
  • Porteføljen består av ca. 30 eiendommer til en samlet verdi av ca. NOK 25 mrd.
  • Porteføljen består av en kombinasjon av kontantstrøms eiendommer, eiendommer med snarlig kontrakts utløp og behov for påfølgende rehabilitering, samt utviklingstomter
  • Utarbeidelse av styre- og investorpresentasjoner
  • Bistå porteføljeforvaltere med analyser, verdivurderinger og andre oppgaver knyttet til transaksjonsprosesser
  • Utarbeidelse av øvrige analyser og presentasjoner knyttet til eiendomsvirksomheten
  • Storebrand Eiendom spenner over ulike fagområder som; Økonomi/Regnskap, Forvaltning, Utleie, Prosjekt/Utvikling, Bærekraft og Investorkommunikasjon. Ansvarsområdene er multidisiplinære og stiller høye krav til koordinering og samarbeid på tvers av Storebrand Eiendom

Hvem er du?

Er du analytisk med god kommersiell forståelse og har stor interesse og noe erfaring innenfor verdivurdering og investeringsanalyse innen Eiendom, vil du kunne passe godt i denne stillingen.  For å opprettholde og utvikle vårt gode arbeidsmiljø, ser vi etter initiativrik person som trives god med å samarbeide med andre. Hverdagene er hektiske og det er viktig med god struktur, stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne.

Utdannelse på minimum Bachelor nivå, fortrinnsvis innenfor finans og økonomi, med gode akademiske resultater.

Ellers ønsker vi oss en kollega som har meget gode kunnskaper i Excel og Powerpoint og  1-5 års relevant arbeidserfaring. Det er nødvendig med gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.