Innkjøpssjef – eiendom

Innkjøpssjef – eiendom

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Innkjøpssjef - eiendom

Søknadsfrist: 18.04.2022


Spørsmål om stillingen?

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Habberstad as Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522, ass. eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel, tlf. 913 68 921 eller HR-sjef Torborg Storaas, tlf. 40 87 30 66


Innkjøpssjef – eiendom

Om stillingen

Innkjøpssjefen i Eiendomsavdelingen (EA) spiller en sentral rolle i videreutvikling av avdelingens innkjøpsarbeid. EA kjøper entrepriser og varer og tjenester knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av UiOs eiendomsmasse for omlag 1 milliard pr. år. Som innkjøpssjef vil du ha ansvar for entrepriseanskaffelser og forvaltning av vår rammeavtaleportefølje og følge opp leverandørene i samarbeid med organisasjonens fagansvarlige.

EA er i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte. Vi stiller høye krav til miljø og arbeider aktivt med å hindre arbeidslivskriminalitet i leverdørkjedene våre. I denne rollen vil du bidra til at innkjøp er en tydelig og faglig sterk rådgiver og støtte for behovshavere i EA.

Du vil lede et team med gode kolleger med høy kompetanse. Innkjøpsgruppen består av fire medarbeidere, inkludert leder. Samtidig vil du være en del av et faglig innkjøpsnettverk både ved UiO og nasjonalt. Stillingen rapporterer til assisterende eiendomsdirektør som leder Forvaltning og stab, og du vil sitte i hennes ledergruppe.


Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle egen enhet
 • Videreutvikle det operative innkjøpsarbeidet
 • Planlegge og gjennomføre anskaffelser (entrepriser, rammeavtaler mm) i tett samarbeid med behovshaver
 • Gjennomføre internkontroll på innkjøpsområdet
 • Være rådgiver for behovshavere i anskaffelsessaker
 • Forestå opplæring innen fagområdet.


Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum på bachelornivå, fortrinnsvis jurist. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller erstatte utdanningskravet
 • Det kreves relevant ledererfaring
 • Det kreves bred erfaring fra innkjøpsområdet fra eiendomsrelatert virksomhet
 • Det kreves erfaring med entrepriser og entreprisemodeller
 • Det kreves god kunnskap om lov om offentlige anskaffelser med forskrifter
 • Det forutsettes god digital kompetanse og erfaring fra bruk av anskaffelsessystemer
 • Det er en fordel med kjennskap til innkjøpsanalyser
 • Erfaring med miljøperspektivet i en innkjøpssammenheng vil bli tillagt vekt


Personlige egenskaper

Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Det er viktig for oss at du har en lyttende og involverende lederstil. Det er viktig at du er serviceinnstilt overfor kollegaer og leverandører, samtidig som du er tydelig og robust. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.