Innkjøpsrådgiver / senior innkjøpsrådgiver

Innkjøpsrådgiver / senior innkjøpsrådgiver

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Innkjøpsrådgiver / senior innkjøpsrådgiver

Søknadsfrist: 14.03.2021


Spørsmål om stillingen?

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt innkjøpssjef Åsne Melhuus, 951 11 307.


Innkjøpsrådgiver / senior innkjøpsrådgiver

Om stillingenEiendomsavdelingen (EA) kjøper entrepriser, varer og tjenester knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av UiOs eiendomsmasse for rundt 1 milliard kroner i året der entrepriser utgjør omtrent en tredel. Innkjøpgruppen i EA forvalter over 100 eiendomsrelaterte rammeavtaler. UiO er profesjonell på innkjøp og mottok DIFIs Anskaffelsespris for digitalisering i 2014 og DIFIs Anskaffelsespris for god styring i 2016.

Som innkjøpsrådgiver vil du arbeide med alle typer anskaffelser innenfor EAs ansvarsområde, forvaltning av vår portefølje av rammeavtaler og følge opp leverandørene i samarbeid med fagansvarlig. EA er i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte. Vi stiller høye krav til miljø og arbeider aktivt med å hindre arbeidslivskriminalitet i leverandørkjedene våre. I denne rollen vil du være rådgiver og støtte for behovshavere i EA.

Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. Innkjøpsgruppen, en del av Forvaltning og stab, består av fire medarbeidere, inkludert leder. Du vil også være en del av et faglig innkjøpsnettverk både ved UiO og nasjonalt. Stillingen rapporterer til innkjøpssjef eiendom.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av anskaffelser av entrepriser og eiendomsrelaterte rammeavtaler i tett samarbeid med behovshaver
 • Implementering og kontraktsoppfølging
 • Utføre innkjøpsanalyser og priskontroll
 • Effektivisere og digitalisere innkjøpsarbeidet
 • Utføre intern- og eksternkontroll på innkjøpsområdet bl.a. knyttet til arbeidslivskriminalitet
 • Videreutvikle maler, rutiner og prosedyrer

Kvalifikasjonskrav Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum på bachelornivå for rådgiver og på masternivå for seniorrådgiver. Omfattende realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.

Det kreves erfaring fra gjennomføring av anskaffelsesprosesser, fortrinnsvis i offentlig sektor. For seniorrådgiver kreves minimum fem års erfaring og spesialkompetanse innenfor fagområdet.

Det kreves god digital kompetanse og erfaring fra bruk av anskaffelsessystemer

God kunnskap eller god evne til å tilegne seg kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser er en fordel

Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Erfaring med anskaffelser innenfor EAs ansvarsområde og utarbeidelse av forespørsler, forhandlinger og kontraktsoppfølging vil bli vektlagt

Det er en fordel med kjennskap til innkjøpsanalyser

Personlige egenskaperVi søker innkjøpsrådgiver med gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du samarbeider godt med andre og evner å formidle innkjøpstekniske temaer på en forståelig måte. Du er tydelig og med høy integritet. Du er analytisk og har god tallforståelse.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø sentralt på Blindern
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Stillingen lønnes i lønnsspenn 586.500 – 618.600 (ltr 65-68) rådgiver SKO 1364, alt. som seniorrådgiver SKO 1434 med lønnsspenn kr 630.500 – 694.400 (ltr. 69-74) avhengig av kompetanse/erfaring
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev på norsk
 • CV
 •  vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysningerAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

KontaktinformasjonInteresserte kan ta uforpliktende kontakt innkjøpssjef Åsne Melhuus, 951 11 307.

Om arbeidsgiveren

 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo , ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen.

Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab