Innkjøpsrådgiver/senior innkjøpsrådgiver

Innkjøpsrådgiver/senior innkjøpsrådgiver

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Innkjøpsrådgiver/senior innkjøpsrådgiver

Søknadsfrist: 10.02.2021


Spørsmål om stillingen?

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt innkjøpssjef Åsne Melhuus, 951 11 307.


Innkjøpsrådgiver/senior innkjøpsrådgiver

Om stillingen

Eiendomsavdelingen (EA) kjøper entrepriser, varer og tjenester knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av UiOs eiendomsmasse for rundt 1 milliard kroner i året der entrepriser utgjør omtrent en tredel. Innkjøpgruppen i EA forvalter over 100 eiendomsdriftsrelaterte rammeavtaler. UiO er profesjonell på innkjøp og mottok DIFIs Anskaffelsespris for digitalisering i 2014 og DIFIs Anskaffelsespris for god styring i 2016.

Som innkjøpsrådgiver vil du arbeide med alle typer anskaffelser innenfor EAs ansvarsområde, forvaltning av vår portefølje av rammeavtaler og følge opp leverandørene i samarbeid med fagansvarlig. EA er i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte.

Vi stiller høye krav til miljø og arbeider aktivt med å hindre arbeidslivskriminalitet i leverandørkjedene våre. I denne rollen vil du være rådgiver og støtte for behovshavere i EA. Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse.

Innkjøpsgruppen, en del av Forvaltning og stab, består av fire medarbeidere, inkludert leder. Du vil også være en del av et faglig innkjøpsnettverk både ved UiO og nasjonalt. Stillingen rapporterer til innkjøpssjef eiendom.

Arbeidsoppgaver

 • Prosessledelse og operativ gjennomføring av anskaffelser (entrepriser, rammeavtaler mm) i tett samarbeid med behovshaver
 • Være rådgiver for behovshavere i anskaffelsessaker
 • Være pådriver i implementering og oppfølging av avtaler
 • Utføre innkjøpsanalyser og priskontroll
 • Bidra til å videreutvikle det operative innkjøpsarbeidet
 • Bistå i intern- og eksternkontroll på innkjøpsområdet bl.a. knyttet til arbeidslivskriminalitet
 • Videreutvikle maler, rutiner og prosedyrer

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum på bachelornivå for rådgiver og på masternivå for seniorrådgiver. Omfattende realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Det kreves erfaring fra gjennomføring av anskaffelsesprosesser, fortrinnsvis i offentlig sektor. For seniorrådgiver kreves minimum fem års erfaring og spesialkompetanse innenfor fagområdet.
 • Det kreves god digital kompetanse og erfaring fra bruk av anskaffelsessystemer
 • Det kreves god kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Erfaring med anskaffelser innenfor EAs ansvarsområde og utarbeidelse av forespørsler, forhandlinger og kontraktsoppfølging vil bli vektlagt
 • Det er en fordel med kjennskap til innkjøpsanalyser

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklings- og løsningsorientert innkjøpsrådgiver med gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du er serviceinnstilt, samarbeider godt med andre og evner å formidle innkjøpstekniske temaer på en forståelig måte. Samtidig som du er tydelig og med høy integritet. Du er analytisk og har god tallforståelse. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø sentralt på Blindern
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Stillingen lønnes i lønnsspenn 586.500 – 618.600 (ltr 65-68) rådgiver SKO 1364, alt. som seniorrådgiver SKO 1434 med lønnsspenn kr 630.500 – 694.400 (ltr. 69-74) avhengig av kompetanse/erfaring
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift (http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/)vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.