Initiativrik og kommersiell direktør for forretningsutvikling

Initiativrik og kommersiell direktør for forretningsutvikling

Arbeidsgiver: Møller Eiendom

Stillingstittel: Direktør forretningsutvikling

Søknadsfrist:


Spørsmål om stillingen?

Jan Kirkerud i Amrop Delphi, tlf. 982 13 812.


Initiativrik og kommersiell direktør for forretningsutvikling

Møller Eiendom står foran mange større utviklings- og byggeprosjekter og trenger en kreativ eiendoms- og forretningsutvikler med sterk kommersiell teft. Utviklingsprosjektene vil variere i størrelse og type, men sentralt for alle er førsteklasses beliggenhet.

Det er ønskelig at vedkommende skal jobbe i tidligfase frem til regulering for eiendomsprosjekter rundt sentrale kommunikasjonsknutepunkter og tett knyttet til Møller Eiendoms forretningsstrategi. Aktuelle prosjekter vil omfatte både by- og områdeutvikling med sterk kommersiell forankring og må gjerne utfordre det tradisjonelle med nye idekonsepter og teknologi (PropTech). Vedkommende må ha kompetanse og erfaring innen bolig, men også handel og kontor i lys av at de fleste utviklingsprosjekter bærer preg av en miks av flere anvendelsesområder.

Aktuelle kandidater har høyere utdanning og bred eiendomsbakgrunn og solid erfaring fra varierte utviklingsprosjekter, gjerne fra prosjektrelatert virksomhet hos profesjonelle aktører som eiendomsbesittere, entreprenører, arkitekter etc. Kjennskap til aktuelle myndighetskrav og offentlige planprosesser samt erfaringer fra forhandlinger er nødvendig. Vi vil vektlegge markeds- og forretningsforståelse og evne til å se og meisle ut «den gode ide».

Ønsker du flere opplysninger om stillingen, kan du kontakte partner Jan Kirkerud i Amrop Delphi, tlf. 982 13 812.

Søknad med CV merket 85992. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Om arbeidsgiveren

Møller Eiendom skal eie og utvikle fremtidens eiendomskonsepter. Vi drives av djerve ambisjoner og utnytter vår finansielle styrke, erfaring og engasjement til å utvikle gode bygg og byområder. Møller Eiendom har en ambisjon om å vokse til en porteføljeverdi på 10 milliarder kroner innen 2020. Bileiendom er en viktig del av vår virksomhet, men fremtidig vekst skjer hovedsakelig gjennom kjøp og utvikling av sentrale eiendommer innen andre segmenter. Konsernet eies av familieselskapet Aars AS, og ble skilt ut som egen virksomhet fra MøllerGruppen i 2014.