IAM ansvarlig

IAM ansvarlig

Arbeidsgiver: OBOS

Stillingstittel: IAM ansvarlig

Søknadsfrist: 03.03.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Jonas Rambæk
Stillingstittel: Partner
Telefon: 932 42 133
Nettverk: LinkedIn
Kontaktperson: Christoffer Røstad
Stillingstittel: Rådgiver
Telefon: 932 66 003


IAM ansvarlig

OBOS søker deg som ønsker å ta eierskapet for identitets- og tilgangsstyring (IAM) og modernisere dette viktige fagområdet i OBOS-konsernet. Med ekstern bistand har OBOS gjennomført en IAM-modenhetskartlegging. Denne viser stort potensiale for effektivisering, økt brukervennlighet og styrket sikkerhet.

Som IAM ansvarlig i OBOS vil du jobbe med å realisere dette potensialet og legge grunnlaget for OBOS’ videre digitale reise. Stillingen er nyopprettet og vil inngå i enhet for informasjonssikkerhet. Enheten består i dag av tre fagsøyler som er GRC, rådgivning og OBOS SOC. Hver fagsøyle har hvert sitt fokus, men sammen skal de styre, beskytte, oppdage og håndtere. IAM vil bli opprettet som en fjerde fagsøyle.

Denne stillingen skal ha fokus på arbeidsstyrke og privilegerte identiteter og tilganger. På lengre sikt, kan stillingen utvides med ansvar for også forbrukeridentiteter og CIAM.

Rollen vil få mulighet til å etablere og bygge opp et helt nytt fagområde i OBOS-konsernet.

Arbeidsoppgaver

 • Definere og forvalte målbilde, visjon og veikart for IAM
 • Operere sentrale grensesnitt og konfigurere regler og parametere
 • Være eier av alle identitets- og tilgangsstyringsprosesser på IT-siden, f.eks. joiner-, mover-, leaver- (JML) prosessene
 • Eierskap for sentrale IAM applikasjoner og – tjenester
 • Anskaffe og innføre IAM-verktøy og -teknologier ved behov
 • Være fagansvarlig for eventuelle ansatte som tilknyttes IAM-funksjonen i fremtiden

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på universitets- eller høyskolenivå. Lang, relevant erfaring kan oppveie for manglende formell utdanning
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring, gjerne innen IAM og tilsvarende fagområder
 • Kjennskap til ledende verktøy og teknologier innen området
 • God teknisk innsikt og forståelse for IT og IAM
 • Erfaring fra komplekse og større virksomheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Klare å se helheten og konkretisere problemstillinger og løsninger
 • Være god til å planlegge og evne å prioritere arbeidsoppgaver
 • Selvdreven og har høy gjennomføringsevne
 • Du er pragmatisk og løsningsorientert
 • Nysgjerrig på ny teknologi og trender

Om arbeidsgiveren

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige. Vi eies av våre over 502 000 medlemmer, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn: medlemmene har besluttet at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak.