HRP søker etter senior skolefaglig prosjektleder!

HRP søker etter senior skolefaglig prosjektleder!

Arbeidsgiver: HRP AS

Stillingstittel: Avdelingsleder

Søknadsfrist: 22.07.2024


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Heidi Gilje

Stillingstittel: Avdelingsleder – Samfunn og tjenester Oslo

Telefon:47 26 23 68


HRP søker etter senior skolefaglig prosjektleder!

Er du vår nye prosjektleder på oppvekst og utdanning?

HRP er hele Norges kompetansebedrift for by- og samfunnsutvikling med røtter i prosjekt- og prosessledelse for bygg og infrastruktur. Vi har 26 kontorer i Norge og våre største oppdragsgivere er norske kommuner.

I dag er HRP rundt 550 medarbeidere spredt over flere fagområder. Nå søker vårt fagmiljø for oppvekst og utdanning en sentral medarbeider.

Stillingens plass i HRP

I HRP jobber vi etter troen på at norske kommuner er nøkkelen til å opprettholde et godt samfunn. Vår sammensetning av tjenester og kompetanse er grunnlaget for vår ambisjon om å være norske kommuners viktigste, ekstra ressurs. Få områder er viktigere for et samfunn en oppvekst og utdanning.

Utredning for resultater

Vår jobb er å bidra til bedre ressursbruk, bedre resultater og derfor til riktige beslutninger. I HRP snakker vi om prosessen før, under og etter en beslutning. Utredninger er selve fundamentet for det som skjer før riktige beslutninger – fra ren analyse og tall-innsikt, via brukermedvirkning til utredning av alternative løsninger. Målet er å skape de beste prosesser for de beste, for ikke å si perfekte, resultater.

Jobben konkret

 • Du ansettes ved det kontoret som er geografisk nærmest der du bor. Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til prosjekter over hele landet og stillingen tilhører faglig under HRP Samfunns- og tjenesteutvikling. Noe reising må forventes.
 • Oppgavene er i all hovedsak prosjekter innenfor oppvekstområdet, prosessledelse og rådgivning til kommuner innenfor oppvekst – særlig knyttet til Skole- og barnehageutvikling.
 • Arbeidsmiljø? Alle våre kontorer har et spennende miljø med folk fra mange av HRP sine områder. HRP Samfunns- og tjenesteutvikling er i seg selv et tverrfaglig sterkt team bestående av folk med forskjellige fagkompetanser, men med felles bakgrunn fra arbeid i offentlig sektor på ulike områder og nivåer.
 • Ambisjon: Sammen skal vi sikre at kommunene får det beste grunnlaget for å gi riktig tilbud innenfor oppvekst og utdanning.

Hvem er du?

Vi søker etter en senior prosjektleder innen dette feltet. Den rette kandidaten har minimum:

 • Du har solid erfaring fra tilsvarende og kan vise til relevante referanser fra skole- og/eller barnehageprosjekter.
 • Du er analytiske og har god skriftlig fremstillingsevne.
 • Du har erfaring som prosjektleder og prosessleder innenfor oppvekst og utdanning.

HRP som arbeidsplass:

HRP er sertifisert som A Great Place To Work og vi bygger vår kultur på begreper som samarbeid, mangfold, respekt og toleranse. Samtidig er vi et selskap i utvikling og erkjenner behov for kommersiell tenking, vilje til endring og mot til å tørre.

For stillingen som prosjektleder tilbyr vi:

 • Arbeidsplass på et av våre kontor lokalisert 26 ulike steder i Norge.
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk miljø.
 • Moderne kontorlokaler med sentral beliggenhet.
 • En varm og sosial arbeidskultur der vi gjør mye hyggelig sammen.
 • Stor tillit og ansvar fra både leder og kolleger.
 • Konkurransedyktige betingelser inkludert gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fleksible arbeidstidsordninger som gir balanse mellom jobb og fritid.
 • Karriere- og utviklingsmuligheter i et landsdekkende selskap.

Er du klar for å bli en del av vårt team?

Send inn din søknad og CV i dag – vi ser frem til å høre fra deg!

Om arbeidsgiveren

Nå har du sjansen for å jobbe i et sterkt faglig miljø som legger stor vekt på at de ansatte skal trives på jobb. HRP har siden etableringen på Hønefoss i 2005 vokst fra 3 til over 400 ansatte på i alt 21 kontorer rundt om i Norge. Vi er en av Norges største ledende leverandør av PA-tjenester innenfor bygg, eiendom, samferdsel og sikkerhetsrådgiving.

Vi leverer tjenester i alle prosjektfaser gjennom hele prosjektets levetid; fra behovs- og tidligfasevurderinger, rådgivning og arkitektur, analyser og KVU-prosesser, til forprosjekt og over i gjennomførings- og byggefase.

HRP er som første PA-selskap i Norge, sertifisert med Great Place To Work. En Great Place To Work-sertifisering er et bevis på at medarbeiderne opplever organisasjonen som et godt sted å arbeide. HRP har klart å oppnå sertifiseringen gjennom målrettet samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne.

Vår visjon er å bli Norges viktigste samfunnsbygger. HRP har nylig blitt innlemmet i det svenske selskapet Broviken AB og sammen skal vi satse i det skandinaviske markedet.

2023 byr på mange spennende prosjekter, og vi er derfor på utkikk etter flere dyktige ressurser til vårt fagmiljø.