HR-rådgiver

HR-rådgiver

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: HR-rådgiver

Søknadsfrist: 25.04.2021


Spørsmål om stillingen?

Kontaktinformasjon

HR-sjef Torborg Storaas, tlf. 40 87 30 66


HR-rådgiver

Om stillingen

Eiendomsavdelingen (EA) har egen HR-enhet i Forvaltning og stab som arbeider med all leder- og personaloppfølging for avdelingen. Vi setter våre medarbeidere og arbeidsmiljøet høyt, og arbeid med organisasjonsutvikling, oppfølging av ledere og implementering av våre visjoner og verdier er prioriterte områder innen HR og HMS-feltet. EA jobber kontinuerlig med forbedringer, organisatorisk utvikling og god ressursutnyttelse. I rollen som HR-rådgiver vil du bidra til at HR er et tydelig og faglig sterkt område til støtte for ledere og medarbeidere i EA.

Som HR-rådgiver vil du håndtere enkeltsaker i samarbeid med ledere, ha en aktiv dialog ut i organisasjonen og være en tydelig støttespiller for disse. God praktisering og etterlevelse av personalpolitikken og øvrige styrende dokumenter er viktig for EA, og som HR-rådgiver vil du arbeide med alle oppgaver knyttet til disse. Dette innebærer bl.a. hele rekrutterings-prosessen, arbeidsmiljøoppfølging, kompetanseutvikling, saksbehandling, oppfølging av HMS-regelverk, HR-faglig oppfølging i organisasjonen og utviklingsoppgaver knyttet til forbedring av HR- og HMS-prosessene.

Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse, både internt i EA men også som en del av et faglig nettverk på UiO. HR-gruppen består av tre medarbeidere, inkludert leder. Stillingen rapporterer til HR-sjef.

Videre kan vi opplyse atUiO bruker ePhorte som saksbehandlingssystem, JobbNorge som rekrutteringssystem og SAP som lønnssystem.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av rekrutteringsprosesser i samarbeid med leder
 • Veiledning og opplæring av ledere innen HR- og HMS-området
 • Bistand i organisasjons-, utviklings- og forbedringsarbeid.
 • Saksbehandling og rådgivning knyttet til personaloppfølging, fortrinnsvis mot avdelingens ledere
 • Sykefraværsoppfølging og annen arbeidsmiljøoppfølging
 • Generell saksbehandling innen personal- og HMS-feltet som også innebærer noe rutinemessige oppgaver.

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, gjerne master. Særskilt relevant realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Det kreves arbeidserfaring fra HR-feltet, gjerne fra statlig sektor
 • Det kreves kjennskap til lov- og avtaleverk innen HR-feltet/arbeidsjuss
 • Det kreves god digital kompetanse, gjerne med erfaring fra utviklingsprosesser
 • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter, med erfaring fra ulike personaloppfølgingssystem er en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som kommuniserer tydelig, er seviceinnstil og som liker å jobbe med mennesker. Du er initiativrik, løsningsorientert, har god gjennomføringsevne, og er selvstendig samtidig som du ser verdien av samarbeid med andre.

Sikker rolleforståelse og forståelse for arbeidsgiverperspektivet er en forutsetning for å kunne lykkes i jobben.