HR-rådgiver

HR-rådgiver

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: HR-rådgiver

Søknadsfrist: 11.02.2021


Spørsmål om stillingen?

 • HR-sjef Torborg Storaas – 408 73 066


HR-rådgiver

Om stillingen
Eiendomsavdelingen har egen HR-enhet i Forvaltning og stab som arbeider med all leder- og personaloppfølging for avdelingen. Vi har nå en ledig stilling i denne enheten. Vi setter våre medarbeidere og arbeidsmiljøet høyt, og arbeid med HR og HMS, oppfølging av sykefravær og implementering av våre visjoner og verdier er prioriterte områder. EA jobber kontinuerlig med forbedringer, organisatorisk utvikling og god ressursutnyttelse. I denne rollen vil du bidra til at HR er en tydelig og faglig sterk rådgiver og støtte for ledere og medarbeidere i EA.Som HR-rådgiver vil du håndtere enkeltsaker i samarbeid med ledere, ha en aktiv dialog ut i organisasjonen og være en tydelig støttespiller for disse. God praktisering og etterlevelse av personalpolitikken og øvrige styrende dokumenter er viktig for EA, og som personalrådgiver vil du arbeide med alle oppgaver knyttet til disse. Dette innebærer bl.a. saksbehandling, oppfølging av HMS-regelverk, HR-faglig oppfølging i organisasjonen og utviklingsoppgaver knyttet til HR og HMS. Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse, både internt i EA men også som en del av et faglig nettverk på UiO. HR-gruppen består av tre medarbeidere, inkludert leder. Stillingen rapporterer til HR-sjef.Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og rådgivning knyttet til rekruttering, permisjoner, fratredelser og annen type oppfølging, fortrinnsvis mot avdelingens ledere
 • Veiledning og opplæring av ledere innen HR- og HMS-området
 • Bistand i organisasjons- og forbedringsarbeid.
 • Sykefraværsoppfølging
 • Generell saksbehandling innen personal- og HMS-feltet som også innebærer noe rutinemessige oppgaver

Eiendomsavdelingen bruker ePhorte som saksbehandlingssystem, JobbNorge som rekrutteringssystem og SAP som lønnssystem.

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Særskilt relevant realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Det kreves arbeidserfaring med HR-arbeid, gjerne fra statlig sektor
 • Det kreves kjennskap til lov- og avtaleverk innen HR-feltet/arbeidsjuss, fortrinnsvis fra offentlig sektor.
 • Det kreves god digital kompetanse
 • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter, erfaring fra ulike personaloppfølgingssystem er en fordel

Personlige egenskaperVi søker deg som kommuniserer tydelig og som liker å jobbe med mennesker. Du er initiativrik, løsningsorientert, har god gjennomføringsevne og er selvstendig, samtidig som du ser verdien av samarbeid med andre. Sikker rolleforståelse er en forutsetning for å kunne lykkes i jobben.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i moderne lokaler sentralt på Blindern
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Stillingen lønnes i lønnsspenn 555.800 – 630.500,- (ltr 62-69) rådgiver SKO 1364, alt. som seniorrådgiver SKO 1434 med lønnsspenn kr 618.600,- – 670.100,- (ltr. 68-72) avhengig av kompetanse/erfaring. Det kreves 5 års relevant erfaring for innplassering som seniorrådgiver.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysningerAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift (http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/)vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

 

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Dokumentene Masterplan for UiOs eiendommer  Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo og miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten legger føringene for videre utviklingen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab.