Hotellsjef

Hotellsjef

Arbeidsgiver: Braathen Eiendom

Stillingstittel: Hotellsjef

Søknadsfrist: 12.08.2018


Spørsmål om stillingen?

Hartmark Executive Search:

 • Partner og rådgiver Philippe Caillé – 900 71 965
 • Rådgiver research og analyse Anne Cathrine Ringnes – 930 85 543


Hotellsjef

Braathen Eiendom søker en ambisiøs hotellsjef som vil være med på å utvikle eiendomsbransjen

Braathen Eiendom skal nå utvikle «Flyt-konseptet» videre ved å skille ut og samle eiendommenes møte- og konferansefasiliteter i et enhetlig og fullservice konferansetilbud med høy standard på tvers av eiendommene. I den forbindelse søker vi en ambisiøs hotellsjef som vil være med på å utvikle eiendomsbransjen.

Konferansekonseptet skal utvikles i tilknytning til et fleksibelt kontorhotellkonsept og med et tilbud av bedriftsrestauranter/restauranter av høy kvalitet. Konseptet skal tilbys til egne leietakere og markedet for øvrig. Det legges opp til et høykvalitetstilbud som skal konkurrere i det øvre prissegmentet i markedet.

Konseptet forventes å ha et betydelig økonomisk potensial.

Vi ønsker nå å styrke organisasjonen med en operativ hotellsjef som leder av konseptet.

Stillingen er nyopprettet, inngår i ledergruppen og vil rapportere til administrerende direktør.

Lederen vil være ansvarlig for videreutviklingen av konseptet i nært samarbeid med administrerende direktør, utleiesjef og leder kundeservice.

Dette innebærer blant annet ansvar for;

 • innholdet i konseptet
 • å påse at systemer og rutiner kommer på plass, blant annet gjennom utvikling av digitale styrings- og bestillingssystemer
 • å teste ut muligheter i deler av eiendomsmassen
 • å samarbeide tett med og følge opp «hybrid» restaurantdriver (inkl. event) i byggene (hybrid = kombinasjonen bedrifts- og ordinær restaurant) for å sikre et sømløst, godt og helhetlig produkt til kundene

I ferdig utviklet format vil lederen få et overordnet ansvar for markedsføring, salg, drift og utleie av alle møte- og konferanselokaler på tvers av Braathen Eiendom sin portefølje av næringseiendommer, herunder service i første ledd.

Da stillingen er nyopprettet vil lederen få anledning til å være med på å påvirke innholdet og utformingen av stillingen.

 

Ønsket kompetanse og erfaring

Braathen Eiendom søker en energisk og målrettet leder med utpreget markedsorientert legning og kommersiell teft.

I utgangspunktet kan en salgs-/ markedsorientert eller hotellfaglig utdannelse være relevant, men det er ingen forutsetning. Uansett vil erfaringsbakgrunn og personlige egenskaper veie tungt.

Erfaring fra hotellsektoren, som f.eks. hotellsjef eller fra ledelse av kurs- og konferansemiljøer er særlig relevant. Dersom man også har vært med på konseptutvikling, nyåpninger, systemutvikling eller lignende vil det telle positivt.

I tillegg vil erfaring innen merkevarebygging, herunder bruk av sosiale og digitale medier, være verdifull.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi ser etter en selvstendig, strukturert, initiativrik og systematisk medarbeider med stor arbeidskapasitet og godt humør, som raskt kan identifisere seg med Braathen Eiendom og ta eierskap til stillingen.

Vedkommende må ha kremmerånd og samtidig være serviceorientert og genuint opptatt av kundenes behov.

Braathen Eiendom tilbyr; 

 • En mulighet til å være med på å utvikle eiendomsbransjen gjennom å delta i konseptualisering og realisering av konseptet – «Flyt»
 • En spennende stilling med utviklingspotensial og påvirkningsmulighet
 • Fremtidsrettede eiendommer
 • Et selskap med langsiktig perspektiv og ryggrad/muskler til å gjennomføre anbefalte tiltak
 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search AS, Philippe Caillé (tlf. 900 71 965) eller Anne Cathrine Ringnes (tlf. 930 85 543).

 

Søknadsfrist: 12. august.

Om arbeidsgiveren

Braathen Eiendom er et tradisjonsrikt eiendomsselskap som ble grunnlagt i 1952.

Braathen Eiendom har nå en eiendomsmasse på rundt 130.000 kvm fordelt på fem store profilbygg i Oslo, deriblant tre av høyhusene i Barcode i Bjørvika, og har et fokus på kvalitet, kundepleie, miljømessig drift og foredling av egne eiendommer som få andre eiendomsbesittere kan unne seg.

I løpet av de kommende årene vil Braathen Eiendom gradvis innføre Flyt , et nytt konsept der kundene får fleksibilitet og bl.a. kan benytte fasiliteter (som f.eks. møterom, auditorier, personalrestauranter, takterrasser og ekstra kontorplasser) på tvers av byggene.

Braathen Eiendom ønsker med dette å være mer enn en vanlig eiendomsbesitter, gjennom å tilby et produkt hvor kundene kommer i flytmodus .

Braathen Eiendom har p. t. ca. 20 ansatte.