Head of Financial Reporting

Head of Financial Reporting

Arbeidsgiver: Heimstaden Group Norway AS

Stillingstittel: Head of Financial Reporting

Søknadsfrist: 02.12.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: John Ola Solheim

Stillingstittel: Senior Rådgiver

Telefon909 91 137


Head of Financial Reporting

Grunnet økt aktivitet som følge av Heimstadens vekst og ekspansjon, har vi behov for å styrke teamet med en fremoverlent og faglig sterk Head of Financial Reporting til en nyetablert rolle. Rollen er sentral i utviklingen av konsernregnskapsfunksjonen og er en viktig bidragsyter for å sikre effektivitet og kvalitet i den finansielle rapporteringen. Som Head of Financial Reporting har du lederansvar for et faglig sterkt team på syv personer.

Arbeidsoppgaver

 • lede funksjonene for finansiell rapportering og konsernregnskap
 • lede og utvikle konsernregnskapsteamet, samt støttespiller for økonomifunksjonene i datterselskapene
 • eie den finansielle rapporteringsprosessen for konsernet inkludert ansvar for rapporteringsprosess fra datterselskaper, konsolidering, kvalitetssikring av regnskapsinformasjon og utarbeidelse av kvartalsrapporter
 • eie og vedlikeholde konsernets accounting manual
 • vurdere og dokumentere komplekse regnskapsmessige problemstillinger
 • faglig støtte for teamet og ansvarlig for å videreutvikle rutiner og internkontroll innenfor finansiell rapportering
 • hovedansvar for konsolideringssystemet
 • ansvarlig for utarbeidelsen av årsregnskapet for konsernet
 • hovedkontakt mot revisor og koordinator mot revisjonsutvalget
 • ad hoc oppgaver og prosjekter for CFO

Ønskede kvalifikasjoner

 • mastergrad i regnskap og revisjon med solide resultater
 • minimum 7 års relevant erfaring fra tilsvarende rolle eller revisjon
 • solid regnskapsfaglig kompetanse og god erfaring med utarbeidelse av konsernregnskap
 • betydelig kompetanse innen IFRS og rapportering for børsnoterte selskaper
 • ledererfaring er en stor fordel
 • stor interesse for og erfaren bruker av relevante IT-systemer
 • flytende skriftlig og muntlig i engelsk, fordel med skandinavisk språkkunnskaper

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg med meget god forretningsforståelse og med evne og interesse til å bidra til å utvikle selskapet. Du er analytisk sterk med en holistisk tilnærming, evner å etablere strukturer der dette mangler og forstår prosesser som går på tvers av forretningsenhetene. Som person er du selvstendig og uredd, du bygger raskt relasjoner internt i selskapet og tørr å stille spørsmål og utfordre. Ledelse og samarbeid er noe du trives godt med, og du er opptatt av å nå fastsatte mål sammen med andre. Du er en god motivator for dine ansatte, evner å bygge god lagånd og et team med høy leveringskapasitet. Kvalitet i arbeidet er en selvfølge for deg og du er opptatt av å alltid nå tidsfrister som blir satt, både for din egen og teamet ditt sin del.