Grunnerverver

Grunnerverver

Arbeidsgiver: Bane Nor

Stillingstittel: Grunnerverver

Søknadsfrist: 04.01.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Jon Torgils Settemsdal
Stillingstittel: Seksjonsleder grunnerverv Midt

Telefon: 901 79 027


Grunnerverver

 Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Bli en del av et godt fagmiljø!Vi er et lite team på 8 fordelt på lokasjonene Trondheim og Hamar. På landsbasis er vi en del av et større fagmiljø på rundt 25 kolleger hvor vi har jevnlige samlinger.

Hva vil du kunne få bryne deg på hos oss?Som grunnerverver i Bane NOR vil ingen dag være lik. Du vil stå ovenfor utfordrende oppgaver både i bynære og landlige områder som bl.a. prosjektene «Godsfritt Trondheim S. Planovergangsprosjektet» og «KTT – 2 tog i timen Steinkjer-Trondheim-Støren». Du får også muligheten til å reise rundt i distriktene så rundt 50 reisedager i året må påberegnes.

Arbeidsoppgaver:

  • Gjennomføring av alle faser for grunnerverv i prosjekt
  • Bistand i planarbeid, estimering av kostnader til grunnerverv, eiendomsforvaltning, oppmåling, matrikulering, dokumentasjon, FDV-dokumentasjon og erfaringsoverføring
  • Avtaler om forundersøkelser
  • Sikre nødvendig grunn og rettigheter gjennom grunneierkontakt/forhandling
  • Forberedelse og gjennomføring av eventuelle ekspropriasjonsprosesser og skjønn og øvrige nødvendige tvangsprosesser
  • Nedleggelse av planoverganger

Hva er viktig for deg?I tillegg til gode utviklingsmuligheter og faglig dyktige kolleger, kan vi i Bane NOR tilby deg goder som vi anser som sentrale i et godt arbeidsforhold. Hos oss får du stor grad av frihet til å planlegge og gjennomføre egen arbeidsdag. Vi har fleksitidsordning, personalbillett på tog, konkurransedyktig lønn, gode pensjons – og forsikringsordninger, sommer – og vintertid, betalt lunsj, samt gode permisjonsordninger m.m.

Jobbet med grunnerverv?
Du har høyere utdannelse innen eiendomsfag/jus eller tilsvarende, førerkort klasse B, og flere års erfaring som grunnerverver. Du må være god på samarbeid både internt og eksternt, og beherske ulike typer mennesker i ulike situasjoner. Det er viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier; åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Om arbeidsgiveren

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.