Group Financial Controller

Group Financial Controller

Arbeidsgiver: Veidekke Eiendom

Stillingstittel: Group Financial Controller

Søknadsfrist: 28.09.2020


Spørsmål om stillingen?

 • HEADVISOR – Rådgiver Kristin Haugen – 971  55 441
 •  VEIDEKKE Eiendom – økonomidirektør  – Roar  Nåvik – 971  74  595


Group Financial Controller

Helt sentralt i selskapet er vår økonomifunksjon. Vi har nå en nyopprettet stilling ved vårt kontor i Oslo som Group Financial Controller (GFC).

Du vil ha ansvar for konsernrapportering og utarbeidelse av felles regnskapsprinsipper og rutiner, og også ansvar for at disse implementeres i organisasjonen.

Du brenner for faget, og du er en forretningsorientert, engasjert og samarbeidsorientert leder som er opptatt av å videreutvikle og støtte dine medarbeidere.

Du vil rapportere til økonomidirektør, og med høy grad av tydelighet og integritet, kommuniserer du godt på alle nivåer.  Du er opptatt av et godt arbeidsmiljø, og dette skaper du ved involvering og godt samarbeid med andre.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

 • Utarbeide måneds-, kvartals- og årsrapporter for Veidekke Eiendom konsern
 • Utvikle og lede controllerteamet
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av konsolideringssystemet, Cognos Controller
 • Håndtere skatte- og avgiftsmessige problemstillinger for konsernet, innenfor eiendomsvirksomheten
 • Følge opp selskapsstruktur og jobbe mot optimalisering av disse (fusjoner, SPV mm)
 • Ad hoc problemstillinger innenfor konsernøkonomi
 • Arbeide tett på alle deler i organisasjonen og bidra til å løse aktuelle problemstillinger og sikre flyt i våre prosesser

Av personlige egenskaper vil vi trekke frem:

 • Inkluderende, inspirerende og tydelig som leder
 • Samarbeidsorientert i alle retninger i organisasjonen
 • Teamorientert
 • Initiativrik, resultatorientert og målrettet
 • Analytisk og strategisk
 • Gode kommunikasjonsegenskaper

Av formell kompetanse og erfaring ønsker vi oss at du har: 

 • en solid økonomisk utdannelse, gjerne også Mastergrad i regnskap og revisjon (MRR)
 • minimum 5 års erfaring fra tilsvarende rolle og/eller i revisjon
 • god regnskapsforståelse både til NGAAP og IFRS
 • sterk kompetanse innenfor skatt- og avgiftsregler

Hos oss vil du:

 • få ansvar for å lede et kompetent og dyktig controllermiljø
 • få mulighet til å bidra og påvirke videre utvikling og en ytterligere oppbygging av en allerede eksisterende solid eiendomsutvikler
 • ta del i spennende bydels- og samfunnsutvikling
 • bli en del av et nyskapende selskap med solide verdier
 • konkurransedyktige betingelser

Ønsker du deg en fremtid i en kompetent, solid og fremoverlent organisasjon med sterke vekstambisjoner og solide eiere, hører vi gjerne i fra deg!

For ytterligere informasjon ta kontakt med vår rådgiver i Headvisor, Kristin Haugen,  tlf. 971 55 441, alternativt økonomidirektør i Veidekke Eiendom, Roar Nåvik, tlf. 971 74 595, Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet. Søknad sendes innen 28.09.20.

Om arbeidsgiveren

Norges ledende eiendomsutvikler skal videre.

Fra før er vi kjent som Veidekke Eiendom, men nå er vi klare til å stå på egne bein. Vi har fått nye solide eiere gjennom en investorgruppe bestående av Fredensborg AS, Norwegian Property AS og Union Real Estate Fund. Våre nye eiere har både visjoner og ressurser til ytterligere satsing både i Norge og i Skandinavia. Vårt fokus er på bærekraftig bydelsutvikling med en klar målsetting om å være den ledende nabolagsbyggeren. Vår styrke er store og komplekse prosjekter. Hos oss får du mulighet til å sette ditt fotavtrykk og bli en spydspiss innenfor eiendomsutvikling i Norge og Sverige.

Vår hovedaktivitet er kjøp av tomter og eiendommer og utvikling av disse til boliger og næringsprosjekter. Prosjektene utvikles alene eller i partnerskap med andre eiendomsutviklere. Vi har en sterk markedsposisjon i de største byene i Norge og Sverige. Veidekke Eiendom har 60 ansatte i Norge og omsatte for 2 milliarder i 2019.