Group Business Controller

Group Business Controller

Arbeidsgiver: Heimstaden Group Norway AS

Stillingstittel: Group Business Controller

Søknadsfrist: 22.06.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Anne Hilde Nilsen
Stillingstittel: Partner
Telefon: 975 89 490
Nettverk: LinkedIn


Group Business Controller

Group Business Controller er en viktig bidragsyter i videreutviklingen av konserncontrolling i Heimstaden og arbeider bredt mot controllerfunksjonene i alle land Heimstaden har virksomhet. Rollen bistår ledelsen med operasjonell rapportering, solide analyser og beslutningsstøtte. Stillingen inngår i økonomifunksjonen i Oslo og rapporterer til Head of Business Controlling.

Vi søker en forretningsorientert, analytisk kollega med sterk gjennomføringsevne. Du er en lagspiller som bidrar på tvers av forretningsområdene i Heimstaden. Rollen er en viktig bidragsyter for å sikre at felles mål og leveranser oppnås. Stillingens faglige bredde, i et internasjonalt miljø med sterk vekst, vil gi gode utviklingsmuligheter for rett person.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • bidra til utarbeidelse, utvikling og kvalitetssikring av operasjonell rapportering både på gruppe- og landnivå
 • støttespiller mot de ulike avdelingene og ledelsen i alle land knyttet til operasjonelle resultater
 • utvikle KPI-er, inkludert målsetting, utrulling og oppfølging av aktiviteter
 • videreutvikle rapporteringsprosessen for periodisk ledelsesrapportering
 • budsjettering, finansiell og operasjonell analyse, kostnadskontroll og benchmarking
 • bidragsyter til den eksterne rapporteringsprosessen
 • utarbeide beslutningsgrunnlag og relevante analyser til økonomistyringsformål og til selskapets ledelse
 • bistå i selskapets forretningsutviklingsprosess
 • ad hoc-rapportering, analyser og prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse på mastergradsnivå
 • minimum 5 års erfaring fra Business Controlling, Performance Management eller annen relevant erfaring. Erfaring fra revisjon kan også være aktuelt
 • erfaring fra eiendom eller internasjonalt selskap er en fordel
 • solid erfaring med ERP-systemer og kompetanse innen relevante analyseverktøy som Power BI eller lignende
 • solide ferdigheter i Excel og PowerPoint
 • flytende i engelsk

Personlige egenskaper:
Du liker høyt tempo, varierte oppgaver og krevende utfordringer. Du er selvgående, tar ansvar og er nysgjerrig på å forstå driverne i virksomheten. Vi ser etter deg som evner å forstå sammenhenger og som har en analytisk tilnærming til økonomiske og tverrfaglige problemstillinger. For å lykkes i rollen må du tørre å utfordre det etablerte og oppsøke informasjon ute i organisasjonen. Du er ambisiøs både på egne og selskapets vegne med fokus på kvalitet og resultater.

Vi tilbyr: 
Utfordrende oppgaver, gode utviklingsmuligheter og konkurransedyktige betingelser i et internasjonalt selskap med store vekstambisjoner. Du vil bli en del av et dynamisk arbeidsmiljø som legger vekt på kompetansedeling, samarbeid og utvikling.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved Anne Hilde Nilsen på mobil 975 89 490 eller på anne@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknader behandles fortløpende.