Forvaltningssjef – eiendom

Forvaltningssjef – eiendom

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen

Stillingstittel: Forvaltningssjef - eiendom

Søknadsfrist: 01.05.2019


Spørsmål om stillingen?

 • Habberstad – Rekrutterer Jan Egil Myhre – 908 92 522
 • Habberstad – Rekrutterer Øystein Malme – 404 03 554
 • Ass eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel – 913 68 921


Forvaltningssjef – eiendom

Vil du lede og utvikle forvaltningen av vår spennende eiendomsportefølje?

Som forvaltningssjef i Eiendomsavdelingen (EA), er du ansvarlig for dialogen med våre interne og eksterne leietakere og for å videreutvikle denne kontakten. UiO har høyt fokus på arealeffektivisering. I 2024 vil Livsvitenskapsbygget på 67.000 kvm stå klart til innflytting, og store arealer på Nedre Blindern skal fraflyttes. Du vil spille en sentral rolle i arbeidet med universitetets campusutvikling og arealforvaltning med sikte på å utnytte våre egne arealer for å ivareta UiOs faglige satsninger, redusere innleiekostnader og vurdere eiendommenes potensial som inntektskilde. Du er ansvarlig for internhusleieordningen og dermed for størstedelen av EAs inntekter, og du vil bl.a. arbeide med tilpasning av internhusleieordningen for å ivareta de spesielle behovene til Livsvitenskapsbygget.Forvaltningsseksjonen består av åtte medarbeidere, inkludert leder, og du blir dermed en del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. Stillingen rapporterer til assisterende eiendomsdirektør som leder Forvaltning og stab.Hovedoppgaver

 • Lede og utvikle egen enhet
 • Skape gode dialoger med EAs interne leietakere (fakulteter, museer, universitetsbibliotek)
 • Iverksette tiltak for arealeffektivisering i samarbeid med leietakerne og bidra til å redusere innleie – i både stor og liten skala
 • Følge opp gårdeiere, reforhandle kontrakter og evt. inngå nye
 • Videreutvikle seksjonens arbeidsprosesser og bruk av digitale verktøy
 • Være rådgiver for EAs ledergruppe i saker innenfor eiendomsforvaltningsområdet og bidra til god saksbehandling av slike saker
 • Følge opp inntekter og kostnader knyttet til interne og eksterne leieforhold

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole minimum på bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller erstatte utdanningskravet
 • Det kreves relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra stor og kompleks organisasjon
 • Det kreves erfaring fra kontraktsforvaltning og –forhandlinger i leieforhold
 • Det kreves erfaring med budsjettering og økonomioppfølging
 • Det er en fordel med erfaring fra bruk av FDV-system i forvaltningsprosesser

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du er bevisst som leder, og har en lyttende og involverende lederstil. Det er viktig at du er serviceinnstilt overfor leietakere, kollegaer og andre samarbeidspartnere, samtidig som du er tydelig og med høy integritet. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i moderne lokaler sentralt på Blindern
 • Stillingen lønnes i SKO 1211 Seksjonssjef i lønnsspennet kr 731 800 – 826 000 (ltr. 77-81) pr. år avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

 

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via UiOs elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk herSøknadsfrist: 1. mai 2019

 

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at medarbeiderne i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

UiO er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer; Rom for et fremragende, grønt universitet ? og kunnskapsbyen Oslo legger føringene for den videre utviklingen av eiendomsmassen, sammen med miljø- og klimastrategien. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold av UiOs eiendomsmasse.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

FINN-kode  144706074