Forretningsutvikler FM-tjenester

Forretningsutvikler FM-tjenester

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Forretningsutvikler FM-tjenester

Søknadsfrist: 07.12.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Leder forretningsutvikling og forvaltning Håkon Pedersen Veseth – 920 82 411


Forretningsutvikler FM-tjenester

Vi ser etter deg som vil ha ansvaret ny forretningsmodell for leveranse av servicetjenester til våre leietakere og bidra med å videreutvikle vår eiendomsforvaltning.

Vi eier og forvalter jernbaneeiendom i hele Norge. Porteføljen er kompleks og sammensatt med både driftsbygninger, infrastruktureiendommer, administrativ og annen kommersiell bygningsmasse. I tillegg 4500 grunneiendommer med samlet areal på nærmere 125 millioner kvadratmeter. Gjennom innføring av konkurranse innen jernbanen ser vi at våre eiendommer i tiden fremover vil måtte tilpasses for å møte de nye behov, som igjen også vil kunne bidra til nye kommersielle muligheter.

Leiemarkedet endres stadig og leietaker forventer levert ytterligere servicetjenester for selv å kunne fokusere på sine kjerneoppgaver. Samtidig utvikles det nye digitale løsninger og brukernes behov endres. I en fase vil vi nå arbeide frem ny forretningsmodell for leveranse av servicetjenester til interne brukere og samtidig oppsøke potensial hos våre eksterne leietakere. Stillingen vil i en implementeringsperiode ha det overordnede ansvaret for å drive dette frem med mål om sterke synergier og overføring til resten av virksomheten. I det videre vil stillingen gjennom forbedringer og støtte ha en sentral rolle i å styrke eiendomsforvaltningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat .

  

Arbeidsoppgaver

 •  Strategisk og økonomisk forretningsutvikling
 • Vurdere nytteverdi av våre tjenester (bruksmessig, økonomisk, omdømmemessig mv)
 • Benchmarking mot andre eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere og FM-markedet
 • Sikre felles policyer og retningslinjer for valgt leveranse
 • Vurdere rett kvalitetsnivå i leveransen totalt sett
 • Sikre gode incentiver for både leietaker/bruker, Bane NOR-konsernet og Eiendomsdivisjonen.
 • Sikre helhetlig leveranse. Besørge rammeavtaler og ha en sterk rolle i vurderingen av og gjennomføringen av outsourcing av tjenester
 • Bidra til utvikling av beste praksis og effektivisering innen eiendomsforvaltningen
 • Initiere og iverksette forbedringstiltak innen eiendomsforvaltningen
 • Kvalitetssikre leveransen gjennom gode rutiner, innhold til kvalitetssystem og støtte/bistå regionledere

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevante fag (økonomi, bedriftsøkonomi eller tilsvarende)
 • Utpreget forretningsforståelse
 • Kompetanse og erfaring fra eiendomsmarkedet
 • Gjerne erfaring fra strategisk og analytisk arbeid
 • Gjerne erfaring og kunnskap om FM-markedet
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode ferdigheter i digitale verktøy

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. 

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som er nysgjerrig, initiativrik og har gode samarbeidsevner
 • Du har evnen til å tenke overordnet og helhetlig
 • Du er strukturert med god planleggingsevne
 • Du er teamorientert og serviceinnstilt
 • Du er strategisk, analytisk, innovativ og målrettet
 • Du er selvgående og selvmotiverende

Arbeidsmiljø er?viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og inspirerende miljø med stor grad av frihet under ansvar, der resultatet av ditt arbeid vil ha betydning for mange mennesker.
 • Gode utviklingsmuligheter i?en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Utfordrende?og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver?
 • Vi har også svært gode?pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Sentralt beliggende?arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Personalbillett?med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Om arbeidsgiveren

 

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.