Financial Controller

Financial Controller

Arbeidsgiver: Veidekke Eiendom

Stillingstittel: Financial Controller

Søknadsfrist: 28.09.2020


Spørsmål om stillingen?

 • HEADVISOR – Rådgiver Kristin Haugen – 971  55 441
 •  VEIDEKKE Eiendom – økonomidirektør  – Roar  Nåvik – 971  74  595


Financial Controller

Helt sentralt i selskapet er vår økonomifunksjon. Vi har nå en nyopprettet stilling ved vårt kontor i Oslo som Financial Controller (FC).

Du vil ha en spesialistrolle innenfor regnskap, skatt og avgift, og sammen med Group Financial Controller ha ansvar for konsernrapportering og utarbeidelse / innarbeidelse av felles regnskapsprinsipper og rutiner. FC skal arbeide tett på alle deler av organisasjonen og bidra til å løse aktuelle problemstillinger og sikre god flyt i våre prosesser.

Du vil rapportere til økonomidirektør, og med høy grad av tydelighet og integritet, kommuniserer du godt på alle nivåer.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

 • Utarbeide måneds-, kvartals- og årsrapporter for Veidekke Eiendom konsern etter både NGAAP og IFRS
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av konsolideringssystemet, Cognos Controller
 • Håndtere skatte- og avgiftsmessige problemstillinger for konsernet, innenfor eiendomsvirksomheten
 • Følge opp selskapsstruktur og jobbe mot optimalisering av disse (fusjoner, SPV mm)
 • Ad hoc problemstillinger innenfor konsernøkonomi
 • Back-up for Group Financial Controller

Av personlige egenskaper vil vi trekke frem:

 • Analytisk, systematisk og strukturert
 • Trives som faglig spydspiss og er opptatt av å holde deg faglig oppdatert
 • Endringsvillig og tilpasningsdyktig
 • Høy arbeidskapasitet, du trives også i hektiske perioder
 • Samarbeidsorientert i alle retninger i organisasjonen
 • Teamorientert
 • Gode kommunikasjonsegenskaper

Av formell kompetanse og erfaring ønsker vi oss at du har: 

 • høyere utdannelse, gjerne Mastergrad i regnskap og revisjon (MRR)
 • minimum 3 års erfaring fra eiendomsbransjen
 • god regnskapsforståelse både til NGAAP og IFRS
 • sterk kompetanse innenfor skatt- og avgiftsregler

Hos oss vil du:

 • få ansvar som spydspiss spesielt innenfor skatt og avgift
 • få mulighet til å bidra og påvirke videre utvikling og en ytterligere oppbygging av en allerede eksisterende solid eiendomsutvikler
 • ta del i spennende bydels- og samfunnsutvikling
 • bli en del av et nyskapende selskap med solide verdier
 • konkurransedyktige betingelser

Ønsker du deg en fremtid i en kompetent, solid og fremoverlent organisasjon med sterke vekstambisjoner og solide eiere, hører vi gjerne i fra deg!

For ytterligere informasjon ta kontakt med vår rådgiver i Headvisor, Kristin Haugen,  tlf. 971 55 441, alternativt økonomidirektør i Veidekke Eiendom, Roar Nåvik, tlf. 971 74 595, Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet. Søknad sendes innen 28.09.20.

Om arbeidsgiveren

Norges ledende eiendomsutvikler skal videre.

Fra før er vi kjent som Veidekke Eiendom, men nå er vi klare til å stå på egne bein. Vi har fått nye solide eiere gjennom en investorgruppe bestående av Fredensborg AS, Norwegian Property AS og Union Real Estate Fund. Våre nye eiere har både visjoner og ressurser til ytterligere satsing både i Norge og i Skandinavia. Vårt fokus er på bærekraftig bydelsutvikling med en klar målsetting om å være den ledende nabolagsbyggeren. Vår styrke er store og komplekse prosjekter. Hos oss får du mulighet til å sette ditt fotavtrykk og bli en spydspiss innenfor eiendomsutvikling i Norge og Sverige.

Vår hovedaktivitet er kjøp av tomter og eiendommer og utvikling av disse til boliger og næringsprosjekter. Prosjektene utvikles alene eller i partnerskap med andre eiendomsutviklere. Vi har en sterk markedsposisjon i de største byene i Norge og Sverige. Veidekke Eiendom har 60 ansatte i Norge og omsatte for 2 milliarder i 2019.