Fagkonsulent

Fagkonsulent

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Fagkonsulent

Søknadsfrist: 25.11.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Jon Emil U Olsson
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
959 87 362
Kontaktperson
Øivind Martinsen
Stillingstittel
Spesialrådgiver HMS/KS/HR
Telefon
903 64 423


Fagkonsulent

Er du interessert i å utføre en jobb som sikrer liv og helse? Brannteam i Eiendomsdrift søker dedikert person i stilling som servicetekniker.

Bærum kommune Eiendom er en av Norges største eiendomsvirksomheter, og har med sine ca. 270 ansatte ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Bygningsmassen består av ca. 565.000 m2 formålsbygg, ca. 2100 boliger og flere næringsbygg.

Eiendomsdrift utfører faste vedlikeholdsoppgaver, lovpålagte oppgaver og optimaliserer driften av eksisterende systemer.
Enheten består av ansatte som med kunnskap og intuisjon kommer både små og store utfordringer i forkjøpet. Vi er opptatt av å være tydelig til stede og ha en god dialog med brukerne eller tjenestestedene, slik at vi kan finne gode løsninger på behov som oppstår.
Når Eiendomsdrift gjør en god jobb, drives bygget mer energieffektivt samtidig som innemiljøet blir bedre. Det er bra både for brukerne, lommeboka og miljøet.

Brannteam består i dag av 8 personer, hvorav du vil bli den neste.

Du vil få tildelt en portefølje bygg som du vil få ansvar for å følge opp. Det vil være varierte arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og en spennende fremoverlent arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Service og kontroll av brannalarmanlegg, sjekk av slukkeutstyr, dokumentere tilstand og avvik, følge opp eksterne bestillinger
 • Alle disse oppgavene skal utføres i samarbeid med lokal driftstekniker per bygg
 • Tilsyn av branntekniske installasjoner som håndslukkere, alarmsentraler, O-plan og rømningskart
 • Årskontroll og service på brannalarmsentraler
 • Sjekk av tegninger og branntekniske installasjoner

Kvalifikasjoner

 • Gjerne utdanning/erfaring innen bygg, elektro
 • Allsidig relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg
 • Relevant fagbrev. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Kunnskap om tekniske anlegg
 • Gode ferdigheter i bruk av IKT-utstyr og systemer som arbeidsverktøy
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig, samt engelsk muntlig
 • Førerkort minimum klasse B (Krav)
 • Erfaring innen brannrelatert tilsyn (ikke krav)
 • Grønt kort (vedlikehold av håndslokkeren ihht. NS-3910) (ikke krav)
 • FG-750 (ikke krav)
 • Kjennskap til bygningskrav fra 1985 og fremover

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, og du må tåle høyt arbeidspress i perioder
 • Du jobber selvstendig, er ansvarsbevisst og planlegger frem i tid
 • Du må være ”på” og i forkant, for å ha kontroll og oversikt
 • Samtidig må du være fleksibel da ting kan endre seg raskt
 • Bistå kollegaer i teamet, og oppgavene utføres selvstendig eller i team
 • Være engasjert og målrettet for at ditt team skal yte optimal service for våre leietagere og tjenestesteder