Fagingeniør VVS

Fagingeniør VVS

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Fagingeniør VVS

Søknadsfrist: 16.10.2022


Spørsmål om stillingen?

Seksjonsleder Paul Martin Lello kan kontaktes på tlf. 982 34 693


Fagingeniør VVS

Om stillingen

Ønsker du å arbeide langsiktig med VVS i en spennende og variert bygningsportefølje?

Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo søker fagingeniør VVS til en av landets mest spennende og varierte eiendomsporteføljer.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av nærmere 100 eiendommer med et samlet areal på 473 000 m2. I tillegg til dette leies det inn 104 000m2 fra andre aktører. Bygningsporteføljen har stor variasjon fra noen av landets viktigeste kulturminner, best besøkte museer, undervisningsbygninger til topp moderne forskningsfasiliteter.  Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold.

Stillingen som fagingeniør VVS er plassert i vår fagseksjon Bygningsteknikk. Seksjonen har ansvar for tilstandsregistrering av bygningsdeler, utarbeidelse av tilstandsanalyser og flerårige vedlikeholdsplaner for UiOs eiendommer. Seksjonen utarbeider prosjektanvisninger og er faglig ansvarlig for rammeavtaler med rådgivere og entreprenører innenfor relevante områder.

Stillingen rapporterer til seksjonsleder. I det daglige vil du arbeide i team  med fagansvarlig VVS, andre kollegaer i seksjonen og på tvers av Eiendomsavdelingen

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil du blant annet jobbe med:

 • tilstandsregistrering, tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging innen VVS-området
 • bygningsporteføljen med problemstillinger knyttet VVS på tvers i avdelingen
 • utvikling av fagområdet gjennom utarbeidelse og revisjon av prosjektanvisninger og rutiner
 • å være fagressurs ved kravspesifikasjoner, anskaffelser og rammeavtaler
 • å være fagressurs for driftsorganisasjonen og prosjekter
 • som bidragsyter i tverrfaglige prosjekter
 • krav og komplettering av FDV-dokumentasjon på VVS-området

Kvalifikasjonskrav 

Vi ser etter følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra universitetet eller høyskole innen VVS-området, minimum tilsvarende bachelor. Omfattende realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet. Vi oppfordrer også deg som er nyutdannet til å søke.
 • Kompetanse og erfaring innen ett eller flere av følgende områder: inneklima og ventilasjon, varmeanlegg, energisentraler, kjøle- og varmepumpeteknikk, vann, avløp og sanitæranlegg, rør og sprinkler
 • Erfaring fra prosjektledelse, rehabiliteringsprosjekter eller som rådgivende ingeniør vedlegges positivt.
 • Det forutsettes god digital kompetanse. Erfaring fra bruk av FDV-systemer vil vektlegges positivt.
 • Det kreves god fremstillingsevne på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

 

Personlige egenskaper

Du kan arbeide selvstendig og målrettet med oppgaver på tvers av en stor organisasjon. Du må ha gode kommunikasjonsevner, og være en dialogorientert person som bidrar til et godt samarbeid. Du er flink til å tilnærme deg ulike problemstillinger og finner løsninger i samarbeid med andre. Videre er du systematisk og ryddig i ditt arbeid. Du er analytisk og opptatt av kvalitet.