Fagingeniør bygg – 2 stillinger

Fagingeniør bygg – 2 stillinger

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Fagingeniør bygg - 2 stillinger

Søknadsfrist: 16.10.2022


Spørsmål om stillingen?

Seksjonsleder Paul Martin Lello kan kontaktes på tlf. 982 34 693


Fagingeniør bygg – 2 stillinger

Om stillingen

Stillingene er del av vår fagseksjon Bygningsteknikk. Seksjonen har ansvar for tilstandsregistrering av bygningsdeler, utarbeidelse av tilstandsanalyser og flerårige vedlikeholdsplaner for UiOs eiendommer.

Seksjonen utarbeider prosjektanvisninger og er faglig ansvarlig for rammeavtaler med rådgivere og entreprenører innenfor relevante områder. I seksjonen spiller vi på lag om å skape et støttende og inkluderende arbeidsmiljø – slik sikrer vi godt samarbeid og gode resultater.

Fagingeniør bygg rapporterer til seksjonsleder. I det daglige vil fagansvarlig og fagingeniør arbeide sammen i team og sammen med andre kollegaer i seksjonen og på tvers av Eiendomsavdelingen.

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil du blant annet jobbe med;

 • tilstandsregistrering, tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging innen bygg og konstruksjon
 • arbeid på tvers av bygningsporteføljen med problemstillinger knyttet bygg- og konstruksjon
 • utvikling av fagområdet gjennom utarbeidelse og revisjon av prosjektanvisninger og rutiner
 • som fagressurs ved kravspesifikasjoner, anskaffelser og rammeavtaler
 • som fagressurs for driftsorganisasjonen og prosjekter
 • krav og komplettering av FDV-dokumentasjon innen bygg og konstruksjon

Kvalifikasjonskrav 

Vi ser etter følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen bygg/konstruksjon, fortrinnsvis på masternivå. Omfattende realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet. Vi oppfordrer også deg som er nyutdannet til å søke.
 • Kompetanse og erfaring innen ett eller flere av følgende områder: bæresystemer, betong, bygningsfysikk, skade- og tilstandsvurdering samt tradisjonshåndverk og bygningsvern
 • Erfaring fra bygg- og eiendomsforvaltning, rehabiliteringsprosjekter, prosjektledelse eller som rådgivende ingeniør vil bli vektlagt positivt.
 • Det forutsettes god digital kompetanse.. Erfaring med bruk av FDV-system vektlegges positivt.
 • Det kreves god fremstillingsevne på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Du kan arbeide selvstendig og målrettet med oppgaver på tvers av en stor organisasjon. Du må ha gode kommunikasjonsevner, og være en dialogorientert person som bidrar til et godt samarbeid. Du er flink til å tilnærme deg ulike problemstillinger og finner løsninger i samarbeid med andre. Videre er du systematisk og ryddig i ditt arbeid. Du er analytisk og opptatt av kvalitet.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø med gode kollegaer og godt faglig miljø
 • Arbeid i en svært interessant, spennende og utfordrende bygningsmasse.
 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 626 300 – 689 100 (ltr. 67 – 72) i stillingskode 1087 Overingeniør, og innenfor et spenn mellom kr. 661 400 – 790 100 (ltr. 70 – 78) i SKO 1181 Senioringeniør, avhengig av kompetanse og erfaring. Det kreves utdanning/ realkompetanse på masternivå og minimum 5 års relevant erfaring for å innplasseres som senioringeniør.
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder
 • Gode velferdsordninger, og mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med CV
 • Vitnemål og attester

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.