Fagarbeider m/spesialkomp.

Fagarbeider m/spesialkomp.

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Fagarbeider m/spesialkomp.

Søknadsfrist: 10.10.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Cathrine Flod
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
982 87 325
Kontaktperson
Øivind Martinsen
Stillingstittel
Spesialrådgiver – KS/HMS/HR
Telefon
903 64 423


Fagarbeider m/spesialkomp.

Eiendomsdrift søker etter to dyktige driftsteknikere som skal være med og drifte Bærum kommunes nyoppussete kommunegård, sentralt i Sandvika.

Kommunegården skal stå ferdig ultimo 2022, med innflytting 1. kvartal 2023. Dette blir et topp moderne, innovativt, digitalt og klimaklokt administrasjonsbygg i Sandvika sentrum, med fokus på bærekraft og sirkulær økonomi. Bygget skal romme 1300 arbeidsplasser og samle ca. 43 kommunale tjenester. Eiendommen skal i tillegg huse frivillighet, næringsliv, organisasjoner samt et innbyggertorg med åpen kantine og kaffebar der alle kommunens innbyggere kan møtes.
Bærum kommune har som mål at kommunegården skal støtte økt innovasjonskraft, i tillegg til sterkere involvering av innbyggerne våre.

Dere er fremoverlente, serviceorienterte personer og lagspillere, som trives med å jobbe i team.

Det gjøres oppmerksom på at all ansettelse skjer sentralt i Eiendomsdrift sin personalpool og kan ved behov flyttes til andre lokasjoner.

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommunen har en eiendomsportefølje på om lag 625 000 m2 formålsbygg og 2300 boliger, til en verdi av over 18 milliarder. Eiendom skal sikre funksjonelle, energikloke, areal- og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester. Samtidig har vi ansvar for å skape og forvalte betydelige verdier gjennom aktivt og langsiktig eierskap av bygninger og grunneiendom. Ansvaret til Eiendomsdrift er drift og vedlikehold av Bærum kommunes bygningsmasse, og de ansatte har bred kompetanse og erfaring.

Eiendomsdrift skal understøtte kommunens virksomhet ved å bidra med strategisk verdibevarende drift og vedlikehold, bidra til å utvikle og forvalte kommunens behov for funksjonell og kostnadseffektiv eiendomsforvaltning samt bidra til å utvikle eiendomsdrift i henhold til kravene som stilles til drift av Smarte bygg .

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven er å utføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver i henhold til planlagt vedlikehold og service som er beskrevet i FDV-systemet til Bærum kommune
 • Energioptimalisering av tekniske anlegg gjennom god teknisk drift av byggene og bruk av SD-anlegg
 • Daglig oppfølging og utføring av driftsoppgaver dokumentert i FDV-systemet Plania
 • Påse at arbeidsordrer blir utført og kvittert ut i FDV-systemet Plania
 • Følge opp HMS-tiltak herunder riktig bruk av verneutstyr, sikker jobbanalyse og HMS-kompetanse
 • Gjennomføre kontroller, rapportere avvik, iverksette tiltak og lukke avvik innenfor ansvarsområdet, herunder kritiske fagområder som brann, radon, legionella osv.
 • Bidra til å sørge for at driften på stedet er optimal, med høy faglig standard i tråd med Eiendomsdrift sin strategi
 • Kontinuerlig vurdere behov, fremme forslag og tiltak som sikrer utvikling, kompetanse, økonomiske mål, medarbeidertilfredshet og kundetilfredshet

Kvalifikasjoner

 • Allsidig relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg
 • Dokumentert erfaring og meget gode kunnskaper innen automasjon,  SD- og ventillasjonsanlegg
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av næringseiendommer
 • Utdannelse innenfor byggdrift eller teknisk fag/fagbrev innen tekniske byggfag
 • Interesse for bygg og spesielt tekniske anlegg
 • Gode ferdigheter på bruk av IKT-utstyr og systemer som arbeidsverktøy er nødvendig
 • Være en pådriver til å tenke nytt og bidra til utvikling av fagområdet
 • Førerkort minimum klasse B

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt og teamorientert
 • Like å vise resultater gjennom ditt arbeide
 • Takle hektiske perioder
 • Jobber selvstendig, er ansvarsbevisst og planlegger frem i tid. Du må være ”på” og i forkant, for å ha kontroll og oversikt. Samtidig må du være fleksibel da ting kan endre seg raskt
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk