Fagansvarlig energi, klima og miljø, nyopprettet stilling

Fagansvarlig energi, klima og miljø, nyopprettet stilling

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Fagansvarlig energi, klima og miljø, nyopprettet stilling

Søknadsfrist: 15.04.2018


Spørsmål om stillingen?

Avdelingsleder Fagresurser Petter N Haug Sandbu – 928 23 930


Fagansvarlig energi, klima og miljø, nyopprettet stilling

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging,
forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommunen står overfor store utfordringer hvor en aldrende befolkning, migrasjon, befolkningsvekst, teknologi og klima er noen stikkord. Vi søker en medarbeider som vil være med å utvikle fremtidens Bærum under mottoet: Tenke langt – handle nå.Gjennom utviklingsprogrammet «Klimaklok kommune» vil Bærum kommune bidra til å løse klimautfordringene. Kommunen er i rask utvikling og har store ambisjoner innen energi, klima og miljø. I forslaget til Handlingsplan inngår konkrete og viktige tiltak for å sikre at kommunen bygger for fremtiden – digitalisert, klimaklokt og energigjerrig.Avdeling Fagressurser i Bærum kommune Eiendom søker etter en ambisiøs og fremoverlent fagperson som kan videreutvikle virksomheten, lede og koordinere aktiviteter og drive frem tiltak knyttet til energi- og klima- og miljø i tilknytning til kommunens bygg. Dette er en nyopprettet stilling hvor den rette personen vil være del av et stort tverrfaglig miljø.

Arbeidsoppgaver

. Fagansvar energi-, klima og miljø knyttet til kommunens eiendomsvirksomhet
. Strategisk rådgivning i hele organisasjonen, samt kompetanseheving
. Systematisere og arbeide for kontinuerlige energi-, klima- og miljøforbedringer
. Utvikle krav og premisser innen området knyttet til eiendomsdrift, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling og utbygging
. Legge rammer for å utvikle gode rapporteringsrutiner og for resultater innen energieffektivisering og redusert klima- og miljøbelastning
. Delta i arbeidet med sertifisering av Bærum kommune Eiendom innen ISO 50001 Energiledelse og ISO 14001 Miljøledelse
. På vegne av Bærum kommune Eiendom bidra i videreutvikling av Klimastrategien
. Bidra til synliggjøring av kommunens satsinger og resultater innen området
. Være Bærum kommune Eiendom sin hovedkontakt med energi- og miljøfaglige organisasjoner og nettverk, herunder Grønn Byggallianse, NGBC, FutureBuilt, Enova mm

Kvalifikasjoner

. Relevant høyere utdanning på bachelor eller masternivå
. Relevant erfaring fra energi-, miljø- og klimaarbeid er en fordel
. Kjennskap til byggenæringen
. Kompetanse knyttet til relevante lover og forskrifter, miljøteknologi, forbildeprosjekter, digitalisering, EPC, energiledelse, osv.
. Erfaring med BREEAM-NOR sertifisering av bygg og ENOVA-søknader er en fordel
. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper

Vi ser etter deg som:
. har et stort faglig engasjement og er initiativrik
. kan arbeide selvstendig og strukturert
. kan tenke strategisk og analytisk
. har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
. er resultat- og løsningsorientert
. er utadvendt, har godt humør og er serviceinnstilt
. bidrar med ansvar, entusiasme og lagspill i tråd med kommunens kjerneverdier

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100%
. Et stort og profesjonelt eiendomsfaglig miljø
. Varierte og spennende arbeidsoppgaver
. Gode faglige utviklingsmuligheter
. En organisasjon i utvikling
. Muligheter til å forme egen arbeidsdag
. Kompetanseutviklingsstipend
. Offentlig tjenestepensjonsordning
. Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Annet

. Oppstart snarest mulig
. Vitnemål og attester tas med på intervju
. Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig
. Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25)

Om arbeidsgiveren

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden