Fagansvarlig bygg

Fagansvarlig bygg

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Rådgiver/ Spesialrådgiver

Søknadsfrist: 15.06.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Petter N Haug Sandbu
Stillingstittel: Tjenesteleder Eiendom, Byggkompetanse og utvikling
Telefon: 928 23 930
Kontaktperson: Camilla Torp
Stillingstittel: Avdelingsleder Bærekraft og installasjoner
Telefon: 950 63 567


Fagansvarlig bygg

Har du bred byggfaglig kompetanse og kunnskap knyttet til drift, forvaltning og utvikling av bygg?Vil du være med å bidra til at Bærum kommune ivaretar og utvikler sine eiendommer på en måte som gir gode bygg for brukerne og som også ivaretar nasjonale klimamål?

Bærum kommune er en stor nasjonal eiendomsaktør. Eiendom forvalter, drifter og utvikler Bærum kommunes eiendommer og skal investere 8 milliarder kroner de kommende årene, i både utvikling av nye prosjekter og vedlikehold av eiendomsmassen på snart 1 000 000 m2.
Avdeling Bærekraft og installasjoner er nå på jakt etter en bygningsingeniør som kan bidra til å ta gode valg knyttet til det bygningstekniske ved forvaltning av eksisterende eiendom og utviklingen av nye eiendommer.

Stillingen hører til avdelingen Bærekraft og installasjoner som er en del av tjenestestedet Eiendom Byggkompetanse og utvikling (BKU). BKU skal til enhver tid gi relevante og gode råd og rammer til de andre enhetene i Eiendom, og samtidig følge opp utviklingsarbeid og øvrige aktiviteter hht. de prioriteringer som er lagt i Eiendomsstrategien. BKU består av tre avdelinger med fagressursers innen VVS, elektro, automasjon, brann, energi, miljø, renovasjon, utomhus, FDVU, Plania, DAK og adgangskontroll.

Arbeidsoppgaver

Som fagansvarlig bygg vil du være ansvarlig for å avklare og definere nødvendige byggfaglige krav til nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. Du vil også være med å vurdere omfang og behov for oppgraderinger på eksisterende eiendommer. Ombruk fremfor riving er en viktig føring, her vil fagansvarlig bygg spille en viktig rolle i å gjøre nødvendige vurderinger for å ta fornuftige avgjørelser. Gjennomføring av tiltak fra Bærum kommunes klimastrategi, som installasjoner av solceller, krever byggtekniske vurderinger som du vil bidra med. Du vil samarbeide tett med de andre fagressursene i Byggkompetanse og utvikling og de øvrige enhetene i Eiendom.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Generell rådgiving innen byggfaget til prosjekter og til Eiendomsforvaltning og Eiendomsdrift
 • Definere og utforme krav til nybygg og totalrehabiliteringer gitt ut fra bygningsdelstabellen kapittel 2
 • Bidra til å definere behov og gjøre prioriteringer knyttet til vedlikeholdsplanlegging
 • Bidra til å avklare nødvendig omfang og begrensninger ved etablering av vedlikeholdsprosjekter
 • Gjøre byggfaglige vurderinger knyttet til gjennomføring av klimatiltak
 • Bidra til å gjøre ombruksvurderinger av bygningskonstruksjon og materialer i prosjekter
 • Gjøre vurderinger av behov for UU tilpasninger
 • Delta i tverrgående prosjekter og utviklingsarbeid innad i kommunen
 • Utarbeidelse av tekst til politiske saker
 • Deltagelse i aktuelle nettverk, høringsinnspill, forskningsprosjekter og samarbeid med andre aktører
 • Bidra til intern og ekstern kompetanseheving og opplæring

Kvalifikasjoner

For å mestre oppgavene bør du ha følgende bakgrunn:

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå innen bygg, arkitektur eller tilsvarende. Fagbrev og lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 5 års erfaring med fagrådgiving, prosjektering, prosjektoppfølging knyttet til det byggfaglige fra eiendomsaktør, rådgiverselskap eller entreprenørvirksomhet
 • Primært god kjennskap til byggetekniske fag, statiske beregninger av bygningskonstruksjoner, materialkunnskap
 • Erfaring fra byggeprosjekter og utviklingsarbeid
 • Kunnskap om prosjektledelse og offentlige anskaffelser
 • Kunnskap om vedlikeholdsplanlegging og forvaltning av bygg
 • God kjennskap til tekniske forskrifter og regelverk knyttet til krav til byggemelding og grenselinje mellom hva som her oppussing og hovedombygging
 • Erfaring fra gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter som utførende eller byggherre
 • Erfaring og kunnskap om reelle byggekostnader
 • Kunnskap om UU regelverk og utforming
 • Kjennskap til miljøtiltak i bygg
 • Kunnskap og vilje til å bruke faglig teori til å se både utfordringer og muligheter for ombruk av bygningskonstruksjoner og materialer
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk mht. rapportering/beslutningsdokumenter
 • Evne til å sette seg inn i FDVU verktøy, Excel og tilsvarende
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Selvstendig. Trives med å ha en pådriverrolle og igangsetter og gjennomfører aktiviteter på eget initiativ
 • Løsningsorientert. Søker nye perspektiver og ideer for å forbedre ytelse og stimulere til nytenkning
 • Helhetstenkende. Ser det store bildet og tar bredere hensyn i betraktning
 • Gjennomføringskraft. Tilpasser atferd raskt og effektivt for å nå mål, overvinne motgang, eller løse en utfordring
 • Tillitsskapende. Etablerer troverdighet; møter utfordringer på en overbevisende måte, og formidler energi i interaksjoner med andre
 • Strukturert. Legger systematiske planer og har kontroll på gjennomføringer

Vi tilbyr

Foruten store, svært varierte og dessuten samfunnsnyttige prosjekter, får du følgende i denne rollen:

 • Være del av et sterkt fagmiljø med dedikerte fagressurser innen fagene energi, miljø, sirkulær økonomi, VVS, elektro, Automasjon
 • Engasjerte kolleger som er opptatt av å dele kunnskap
 • Gode utviklingsmuligheter hos en av Norges største eiendomsvirksomheter
 • En organisasjon i utvikling, som også omfatter bruken av teknologi og digitalisering
 • Fleksitidsordning
 • El-bilpool og elsykler
 • Lønn etter avtale
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjon